Pracownia Ochrony Radiologocznej 1100-3BF17

dla kierunku studiów Zastosowanie fizyki w biologii i medyceynie

  Regulamin Pracowni Ochrony Radiologicznej


  Harmonogram zajęć Pracowni Ochrony Radiologicznej 2018/19 - aktualizacja 11.10.2018

ĆWICZENIA:

ĆWICZENIE 1: Poszukiwanie źródeł radioaktywnych z wykorzystywaniem radiometru EKO
 
Instrukcja do ćwiczenia 1

  Skrócona instrukcja obsługi radiometru ECO C

 

ĆWICZENIE 2: Badanie charakterystyk sond gamma (NaI i GM) współpracujących z radiometrem Colibri
 
Instrukcja do ćwiczenia 2

  Skrócona instrukcja obsługi radiometru Colibri

  Odpowiedź sondy scyntylacyjnej w funkcji energii

  Odpowiedź sondy STTC w funkcji energii


 

ĆWICZENIE 3: Badanie pochłaniania promieniowania alfa i beta w absorberach
 
Instrukcja do ćwiczenia 3


 

ĆWICZENIE 4: Badanie pochłaniania promieniowania gamma
 
Instrukcja do ćwiczenia 4


 

ĆWICZENIE 5: Identyfikacja radioizotopów i wyznaczanie ich aktywnosci z użyciem spektrometru InSpector 1000
 
Instrukcja do ćwiczenia 5

  Instrukcja obsługi spektrometru InSpector 1000 (english version only)

-------------------

 

Swiadectwa źródeł promieniotwórczych używanych na Pracowni Ochrony Radiologicznej:

źródła alfa:
 
241Am nr 37

 

źródła beta:
 
90Sr nr 925

 

źródła gamma:
 
22Na nr 43/11

 
22Na nr 43/15

 
60Co nr 40/11

 
60Co nr 38/15

 
133Ba nr41/11

 
137Cs nr38/11

 
137Cs nr39-11

 
137Cs nr33-15

 
152Eu nr 42/11

 
241Am nr 36/11Powrót do strony głównej