THE SEMINAR

THEORY OF DUALITY

DEPARTMENT OF MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICSOn the 7th of December 2017, at 10:15 a.m.

Krzysztof Byczuk (IFT WFUW)

will give a talk on

"Oscylacje Friedela w układach skorelowanych fermionów"

Abstract
Zostanie przedstawione wprowadzenie do tematyki oscylacji Friedela w układach fermionowych z niejednorodnościami oraz omówione zostanie, jak korelacje miedzy cząsteczkami wpływają na zmianę tych oscylacji. Wyniki numeryczne otrzymane w ramach teorii dynamicznego pola średniego w przestrzeni rzeczywistej zostaną omówione wraz z wprowadzeniem do tej teoretycznej metody.

The seminar takes place on Thursdays from 10:15 a.m. to 12:00 in the room 2.23 of the main building of the Faculty of Physics (the 2nd floor), Pasteur Str. 5, Warszawa.
Additional information can be found on the webpage http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.