THE SEMINAR

THEORY OF DUALITY

DEPARTMENT OF MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICSOn the 14th of December 2017, at 10:15 a.m.

Jarosław Korbicz (MIF PG, NCIK)

will give a talk on

"Struktury rozgłaszające a kwantowe pochodzenie obiektywności"

Abstract
Przedstawię nową koncepcję sugerującą, że obiektywny charakter świata klasycznego może być w istocie tłumaczony jako przez pewne struktury stanów kwantowych. Wprowadzę te struktury, zwane strukturami rozgłoszeniowymi, oraz pokażę ich wystepowanie w kilku dobrze znanych modelach kwantowych układód otwartych. Omawiane zagadnienie można traktować jako jeden z aspektów przejścia-kwantowo klasycznego. Co ciekawe, filozoficzne pojęcie obiektywnosci daje się w tym odejściu zakodować w konkretnej strukturze stanów kwatowych.

The seminar takes place on Thursdays from 10:15 a.m. to 12:00 in the room 2.23 of the main building of the Faculty of Physics (the 2nd floor), Pasteur Str. 5, Warszawa.
Additional information can be found on the webpage http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.