THE SEMINAR

THEORY OF DUALITY

DEPARTMENT OF MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICSOn the 1st of March 2018, at 10:15 a.m.

Piotr Rybka (MIMUW)

will give a talk on

"Dlaczego funkcjonały o liniowym wzroście i przestrzeń L1 są ciekawe?"

Abstract
Przedstawimy analizę kilku zagadnień, niektóre można uznać za praktyczne, gdzie tytułowe funkcjonały o liniowym wzroście pełnią ważną funkcję. Wyjaśnimy rolę przestrzeni L1.

The seminar takes place on Thursdays from 10:15 a.m. to 12:00 in the room 2.23 of the main building of the Faculty of Physics (the 2nd floor), Pasteur Str. 5, Warszawa.
Additional information can be found on the webpage http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.