THE SEMINAR

THEORY OF DUALITY

DEPARTMENT OF MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICSOn the 19th of October 2017, at 10:15 a.m.

Maciej Nieszporski (KMMF WFUW)

will give a talk on

"Transformacje Bäcklunda, zasady nieliniowej superpozycji, odwzorowania Yanga-Baxtera"

Abstract
W pierwszej części prezentacji przypomnę wybrane pojęcia z teorii równań różniczkowych i równań różnicowych, o których mówi się, że są C-całkowalne lub S-całkowalne.

W drugiej części omówię związek wybranych równań różnicowych S-całkowalnych z pewnymi odwzorowaniami wymiernymi i korzyści, jakie z tego związku płyną.

The seminar takes place on Thursdays from 10:15 a.m. to 12:00 in the room 2.23 of the main building of the Faculty of Physics (the 2nd floor), Pasteur Str. 5, Warszawa.
Additional information can be found on the webpage http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.