THE SEMINAR

THEORY OF DUALITY

DEPARTMENT OF MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICSOn the 23rd of November 2017, at 10:15 a.m.

Szymon Charzyński (KMMF WFUW)

will give a talk on

"Wiązki Bessela w zlinearyzowanej teorii grawitacji"

Abstract
Wiązki Bessela stanowią przykład rozwiązań falowych niosących orbitalny moment pędu. Elektromagnetyczne wiązki Bessela mają wiele ciekawych własności, w szczególności mają zdolność pułapkowania naładowanych cząstek w otoczeniu osi symetrii wiązki. Opierając się na analogii pomiędzy elektrodynamiką, a zlinearyzowaną teorią grawitacji pokażę, jak konstruuje się grawitacyjne wiązki Bessela i omówię ich własności.

The seminar takes place on Thursdays from 10:15 a.m. to 12:00 in the room 2.23 of the main building of the Faculty of Physics (the 2nd floor), Pasteur Str. 5, Warszawa.
Additional information can be found on the webpage http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.