SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 14. grudnia 2017 r. o godzinie 10:15

Jarosław Korbicz (MIF PG, NCIK)

wygłosi wykład pt.

"Struktury rozgłaszające a kwantowe pochodzenie obiektywności"

Streszczenie
Przedstawię nową koncepcję sugerującą, że obiektywny charakter świata klasycznego może być w istocie tłumaczony jako przez pewne struktury stanów kwantowych. Wprowadzę te struktury, zwane strukturami rozgłoszeniowymi, oraz pokażę ich wystepowanie w kilku dobrze znanych modelach kwantowych układód otwartych. Omawiane zagadnienie można traktować jako jeden z aspektów przejścia-kwantowo klasycznego. Co ciekawe, filozoficzne pojęcie obiektywnosci daje się w tym odejściu zakodować w konkretnej strukturze stanów kwatowych.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.