SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 1. marca 2018 r. o godzinie 10:15

Piotr Rybka (MIMUW)

wygłosi wykład pt.

"Dlaczego funkcjonały o liniowym wzroście i przestrzeń L1 są ciekawe?"

Streszczenie
Przedstawimy analizę kilku zagadnień, niektóre można uznać za praktyczne, gdzie tytułowe funkcjonały o liniowym wzroście pełnią ważną funkcję. Wyjaśnimy rolę przestrzeni L1.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.