Kontakt

Podstawowym kanałem kontaktu w sprawach związanych z Zajęciami otwartymi z fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest adres poczty elektronicznej:

wo-malpka-fuw.edu.pl

Pytania odnośnie konkretnej formy zajeć otwartych prosimy kierować do osób oraz pod adresy podane na stronie tej formy zajęć otwartych:

Zajęcia otwarte wspierane są
ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa Zajęcia otwarte wspierane są ze środków Miasta Stołecznego Warszawa