Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i ich nauczycieli

« wszystkie zajęcia w tej sesji

25
października
2017
„Magnetyzm wokół nas”
środowe zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i ich nauczycieli
prowadzący:prof. Adam Babiński
asysta:dr Renata Purgał
czas:12:00-13:00, 13:30-14:30
miejsce:Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, sala 0.03

Streszczenie

O cudownych właściwościach pewnych kamieni wiedzieli już starożytni. Sama nazwa „magnes”, brzmiąca podobnie we wszystkich językach pochodzi od nazwy miasta Magnezja w Azji Mniejszej (Turcja). Już w średniowieczu (ok. XIII w. w Europie i w III w. w Chinach) zauważono, że igła magnetyczna ustawia się w dobrze określonym kierunku, na osi północ-południe. Z tego powodu zaczęto używać igły magnetycznej jako kompasu do orientacji na morzu.

Na wykładzie omówimy podstawowe własności pola magnetycznego. Pokażemy, że pole magnetyczne nierozerwalnie związane jest z przepływem prądu, a więc z uporządkowanym ruchem ładunku elektrycznego. Pokażemy jak pole magnetyczne oddziałuje na prąd i jak prąd elektryczny oddziałuje na magnes. Pokażemy jak zachowują się w polu magnetycznym różne ciała i jak to można wyjaśnić. Opowiemy o zjawiskach magnetycznych zachodzących w otaczającym nas świecie i o tym w jaki sposób nauczyliśmy się wykorzystywać te zjawiska do budowy urządzeń codziennego użytku.

Zajęcia otwarte wspierane są
ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
Organizatorzy:
Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
t`