Podręczniki i skrypty autorstwa pracowników
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

(Prosimy o zgłoszenia danych i zeskanowanych okładek pozostałych tytułów: AW, ZA)

Podręczniki akademickie:
Michał Baj, Grażyna Szeflińska, Maciej Szymański, Dariusz Wasik
Zadania i problemy z fizyki: Drgania i fale skalarne
PWN 1993
Michał Baj, Grażyna Szeflińska, Maciej Szymański,
Dariusz Wasik
Zadania i problemy z fizyki:
Fale elektromagnetyczne, fale materii

PWN 1996
Iwo Białynicki-Birula, Marek Cieplak, Jerzy Kamiński
Teoria kwantów: Mechanika falowa
PWN 2001
(wydanie 2)Jan Dereziński, Christian Gerard
Scattering Theory of Classical
and Quantum N-Particle Systems

Springer 1997
Piotr Durka
Komputer. Internet. Cyfrowa rewolucja
PWN 2000
Piotr Durka
Wstęp do współczesnej statystyki
Adamantan 2003

(wersja elektroniczna: *.ps,*.pdf)

(wersja elektroniczna)

(prezentacja)Jerzy Ginter
Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego
PWN 1986
Jerzy Ginter
Fizyka fal: Fale w ośrodkach jednorodnych i niejednorodnych
PWN 1993
Jerzy Ginter
Fizyka fal: Promieniowanie, dyfrakcja, stany związane
PWN 1993Jan Gaj
Elektryczność i magnetyzm
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2000
(dotowane przez Tempus PHARE)
Andrzej Hennel, Wacław Krzyżanowski, Wojciech Szuszkiewicz, Krzysztof Wódkiewicz
Zadania i problemy z fizyki: Mechanika klasyczna i relatywistyczna
PWN 1999
(wydanie 5)
Andrzej Hennel, Wojciech Szuszkiewicz
Zadania i problemy z fizyki: Pola, obwody, termodynamika
PWN 1999
(wydanie 5)

 Piotr Jaracz
Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2001
(dotowane przez Tempus PHARE)
Michał Jaroszyński
Galaktyki i budowa Wszechświata
PWN 1993
Marcin Kubiak
Gwiazdy i materia międzygwiazdowa
PWN 1994Maria Kamińska, Andrzej Witowski, Jerzy Ginter
Wstęp do termodynamiki fenomenologicznej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005
(dotowane przez Tempus PHARE)
Paweł Klimczewski
Programowanie w języku C++ w środowisku systemu UNIX
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2002
(dotowane przez Tempus PHARE)
Paweł Kowalczyk
Fizyka cząsteczek
PWN 2000
(dotowane przez Tempus PHARE)Mirosław Kozłowski, Janina Marciak-Kozłowska
From Quarks to Bulk Matter
Hadronic Press 2001
Tomasz Matulewicz, Ewa Skrzypczak
Kinematyka relatywistyczna w zadaniach
Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego 2003
Krzysztof A. Meissner
Klasyczna teoria pola
PWN 2002
 Krzysztof Maurin
Analiza cz. I. Elementy
PWN 1991
(wydanie 5)
Krzysztof Maurin
Analiza cz. II. Ogólne struktury, funkcje algebraiczne, całkowanie, analiza tensorowa
PWN 1991
(wydanie 2)
Krzysztof Maurin
Analiza cz. III. Analiza zespolona, dystrybucje, analiza harmoniczna
PWN 1991
 Roman Nowak
Statystyka dla fizyków
PWN 2002
Roman Nowak
Statystyka dla fizyków - ćwiczenia
PWN 2002
Stefan Pokorski
Gauge field theories
Cambridge University Press 2000
(wydanie 2)Wojciech Rubinowicz, Wojciech Królikowski
Mechanika teoretyczna
PWN 1998
(wydanie 8)
Ewa Skrzypczak, Zygmunt Szefliński
Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych
PWN 1995
Tadeusz Stacewicz, Andrzej Witowski, Jerzy Ginter
Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2002
(dotowane przez Tempus PHARE)Andrzej Twardowski
Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2002
(dotowane przez Tempus PHARE)
Andrzej K. Wróblewski
Historia Fizyki
Wydawnictwo Naukowe PWN 2006
 Andrzej K. Wróblewski, Janusz A. Zakrzewski
Wstęp do fizyki t. 1
PWN 1984
Andrzej K. Wróblewski, Janusz A. Zakrzewski
Wstęp do fizyki t. 2 cz. 1
PWN 1989
Andrzej K. Wróblewski, Janusz A. Zakrzewski
Wstęp do fizyki t. 2 cz. 2
PWN 1991