CERN --
Europejska Organizacja Badan Jadrowych
Pierwsza strona Poczatek tematu Nastepna strona

Cząstki elementarne i Wszechświat

W stronę gwiazd Do wnętrza materii Kosmiczni posłańcy

Galaktyka M31 w Andromedzie
Galaktyka M31 w Andromedzie
Patrząc w przestrzeń kosmiczną, patrzymy zarazem w przeszłość. Galaktykę odległą od nas o milion lat świetlnych widzimy taką, jaką była ona milion lat temu. Obserwacja nocnego nieba jest więc jak czytanie historii Wszechświata.
Patrząc do wnętrza materii - obserwując jej strukturę - również możemy sięgać w przeszłość. W dzisiejszych eksperymentach zderzamy cząstki o najwyższych możliwych energiach, aby móc dotrzeć do najgłębszych warstw materii. Koncentracja olbrzymiej energii prowadzi do kreacji nowej materii, tak jak działo się to po raz pierwszy w chwilę po Wielkim Wybuchu, w wyniku którego powstał Wszechświat. Kreacja nowych czastek w detektorze 
ALEPH

Jak widać, badania najmniejszych struktur Wszechświata przez fizykę cząstek elementarnych wiążą się bezpośrednio z astronomicznymi obserwacjami struktur największych. Spotkanie w jednym punkcie fizyki cząstek i kosmologii należy do najbardziej fascynujących aspektów współczesnej fizyki. I rzeczywiście, poprzez hipotezę Wielkiego Wybuchu wyniki obserwacji astronomicznych dają przewidywania dla fizyki cząstek i odwrotnie.
W stronę gwiazd Do wnętrza materii Kosmiczni posłańcy


Pierwsza strona Poczatek tematu Nastepna strona
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1997-12-04