CERN -- 
Europejska Organizacja Badan Jadrowych
Pierwsza strona Poczatek tematu Poprzednia strona Nastepna strona

Materia kosmiczna

Wieza Eiffla Na początku XX wieku Theodore Wulf umieścił na szczycie wieży Eiffla detektory promieniowania i odkrył, że promieniowanie na szczycie było bardziej intensywne niż na ziemi. Promieniowanie ze skał powinno być większe u podstawy wieży. Musiało więc istnieć promieniowanie "z góry".
Badanie owego "kosmicznego" promieniowania przy użyciu detektorów umieszczonych na szczytach gór oraz unoszonych przez balony ujawniło, iż powstaje ono w wyniku zderzeń wysokoenergetycznych, nadlatujących z przestrzeni kosmicznej, jąder (głównie protonów) z atomami górnych warstw atmosfery. Okazało się, że wśród wyprodukowanych przy takich zderzeniach cząstek są obiekty nieznane - inne niż składniki materii "trwałej": elektrony, protony i neutrony. Balon Hessa
Balon Hessa - większy obrazek (57kB)
'Kosmiczna' lawina czastek Blisko powierzchni Ziemi w promieniowaniu kosmicznym można obserwować miony. Są to cząstki podobne do elektronu, jednak około 210 razy od niego cięższe. W przeciwieństwie do elektronu miony nie są cząstkami trwałymi - ich średni czas życia wynosi 2,2 mikrosekundy. Mion rozpada się na elektron oraz dwie neutralne cząstki. Jedna z nich jest antyneutrinem elektronowym, druga - neutrinem mionowym, czyli bardzo lekką obojętną wersją mionu.

Promieniowanie kosmiczne - większy obrazek (62kB)
W promieniowaniu kosmicznym miony powstają przy rozpadach innych krótkożyciowych cząstek. Niektóre z tych cząstek - podobnie jak proton i neutron - składają się z kwarków dolnych i górnych. Są też cząstki zawierające kwark trzeciego rodzaju, zwany kwarkiem dziwnym s (strange).

Tak więc, aby skonstruować materię powstającą jako "promieniowanie kosmiczne", potrzebujemy więcej cząstek fundamentalnych, niż potrzebowaliśmy w przypadku atomu. Oprócz elektronu, neutrina elektronowego, dolnego i górnego kwarka potrzebujemy mionu, jego neutrina oraz kwarka dziwnego.


Pierwsza strona Poczatek tematu Poprzednia strona Nastepna strona
© Copyright CERN - Ostatnia modyfikacja 1998-07-03