Mechanika klasyczna A - 2007/2008

Wykład - Z. Ajduk

Zadania domowe:

A. Bartnik, K. Krajewska, M. Rafalski

Papierowe kopie zadań można kupić w bibliotece IFD i w punkcie kserograficznym (Hoża 69).

Kolokwia:
I kolokwium: 26 listopada 2007 - 8:30 - 12:00 Aula DF (Smyczkowa)
II kolokwium: 7 stycznia 2008 - 8:30 - 12:00 Aula DF (Smyczkowa)
Kolokwium poprawkowe (do wyboru I lub II): 19 stycznia 2008 - 8:30 - 12:00 SB (Smyczkowa)
Warunek zaliczenia ćwiczeń:
Uzyskanie 25 punktów spośród 50 punktów, które można otrzymać za zadania domowe (do 15 pkt.), pierwsze kolokwium (do 15 pkt), drugie kolokwium (do 15 pkt.), obecność i aktywność na ćwiczeniach (do 5 pkt.).

Egzaminy:
Egzamin pisemny: 31 stycznia 2008 - 9:00 - 13:00 Aula DF (Smyczkowa)
Egzamin ustny: 1 - 2 lutego 2008
Tematy na egzamin ustny
Egzamin pisemny poprawkowy: 10 marca 2008 - 8:30 - 12:00 Aula DF (Smyczkowa)
Wyniki egzaminu pisemnego poprawkowego
Egzamin ustny poprawkowy: 13 - 14 marca, 15:30 - 17:30 s. 317 IFT (Hoża)