2018
A. Wincukiewicz, W. Mech, S. Grankowska, A. Wolos, A. Drabinska, T. Slupinski, K.P. Korona, and M. Kaminska, "Radiative recombination and other processes related to excess charge carriers, decisive for efficient performance of electronic devices", Lithuanian Journal of Physics 58, 49-61 (2018)

J. Kierdaszuk, P. Kaźmierczak, R. Bożek, J. Grzonka, A. Krajewska, Z.R. Zytkiewicz, M. Sobanska, K. Klosek, A. Wołoś, M. Kamińska, A. Wysmołek, A. Drabińska, "Surface-enhanced Raman scattering of graphene caused by self-induced nanogating by GaN nanowire array", Carbon 128, 70 (2018)

DOI: 10.1016/j.carbon.2017.11.061

2016
J. Papierska, A. Ciechan, P. Bogusławski, M. Boshta, M. M. Gomaa, E. Chikoidze, Y. Dumont, A. Drabińska, H. Przybylińska, A. Gardias, J. Szczytko, A. Twardowski, M. Tokarczyk, G. Kowalski, B. Witkowski, K. Sawicki, W. Pacuski, M. Nawrocki, and J. Suffczyński, "Fe dopant in ZnO: 2+ versus 3+ valency and ion-carrier s,p?d exchange interaction", Physical Review B 94, 224414 (2016)

DOI: 10.1103/PhysRevB.94.224414

Agnieszka. Wolos, Aneta Drabinska, Jolanta Borysiuk, Kamil Sobczak, Maria Kaminska, Andrzej Hruban, Stanislawa G. Strzelecka, Andrzej Materna, Miroslaw Piersa, Magdalena Romaniec, Ryszard Diduszko, "High-spin configuration of Mn in Bi2Se3 three-dimensional topological insulator", Journal of Magnetism and Magnetic Materials 419, 301 (2016)

DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.06.017

Sylwia Grankowska Ciechanowicz, Krzysztof P. Korona, Agnieszka Wolos, Aneta Drabinska, Agnieszka Iwan, Igor Tazbir, Jacek Wojtkiewicz, and Maria Kaminska, "Toward Better Efficiency of Air-Stable Polyazomethine-Based Organic Solar Cells Using Time-Resolved Photoluminescence and Light-Induced Electron Spin Resonance as Verification Methods", The Journal of Physical Chemistry C 120, 11415 (2016)

DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b03344

A. Wolos, S. Szyszko, A. Drabinska, M. Kaminska, S. G. Strzelecka, A. Hruban, A. Materna, M. Piersa, J. Borysiuk, K. Sobczak, and M. Konczykowski, "g-factors of conduction electrons and holes in Bi2Se3 three-dimensional topological insulator", Physical Review B 93, 155114 (2016)

DOI: 10.1103/PhysRevB.93.155114

2015
Sylwia Grankowska, Krzysztof Korona, Agnieszka Wołoś, Aneta Drabińska, Maria Kamińska, "Badania procesów przekazu ładunku w organicznych ogniwach fotowoltaicznych na bazie mieszanin polimerowo-fulerenowych", rozdział 6 w "Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach" ISBN: 978-83-7798-184-9 (2015)

Jakub Kierdaszuk, Piotr Kaźmierczak, Aneta Drabińska, Krzysztof Korona, Agnieszka Wołoś, Maria Kamińska, Andrzej Wysmołek, Iwona Pasternak, Aleksandra Krajewska, Krzysztof Pakuła, and Zbigniew R. Zytkiewicz, "Enhanced Raman scattering and weak localization in graphene deposited on GaN nanowires", Physical Review B 92, 195403 (2015)

DOI: 10.1103/PhysRevB.92.195403

Aneta Drabińska, Piotr Kaźmierczak, Rafał Bożek, Ewelina Karpierz, Agnieszka Wołoś, Andrzej Wysmołek, Maria Kamińska, Iwona Pasternak, Aleksandra Krajewska, and Włodek Strupiński, "Electron scattering in graphene with adsorbed NaCl nanoparticles", Journal of Applied Physics 117, 014308 (2015)

DOI: 10.1063/1.4905418

2014
Agnieszka Wolos and Aneta Drabinska, "Application of Microwave Spectroscopy to Studies of Electron Transport Properties", Journal of Crystal Growth 401, 314 (2014)

DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2013.11.040

J. Kierdaszuk, P. Kaźmierczak, A. Drabińska, A. Wysmołek, K. Korona, M. Kamińska, I. Pasternak, A. Krajewska, Z.R. Żytkiewicz, "Optical and Electrical Studies of Graphene Deposited on GaN Nanowires", Acta Phys. Pol. A 126, 1187 (2014)

DOI: 10.12693/APhysPolA.126.1087

E. Karpierz, A. Drabińska, R. Bożek, P. Kaźmierczak, A. Wysmołek, M. Kamińska, W. Strupiński, "ESR Spectroscopy of Graphene with Adsorbed NaCl Particles", Acta Phys. Pol. A 126, 1087 (2014)

DOI: 10.12693/APhysPolA.126.1187

2013
Aneta Drabińska, Maria Kamińska, Agnieszka Wołoś, Włodek Strupinski, Andrzej Wysmołek, Witold Bardyszewski, Rafał Bożek, and J. M. Baranowski, "Enhancement of Elastic and Inelastic Scattering Lengths in Quasi-Free-Standing Graphene Measured with Contactless Microwave Spectroscopy", Physical Review B 88, 165413 (2013)

DOI: 10.1103/PhysRevB.88.165413

M. Tokarczyk, G. Kowalski, H. Kępa, K. Grodecki, A. Drabińska, and W. Strupinski, "Multilayer graphene stacks grown by different methods-thickness measurements by X-ray diffraction, Raman spectroscopy and optical transmission", Crystallogr. Reports 58,1053 (2013)

DOI: 10.1134/S1063774513070195

Aneta Drabińska, Agnieszka Wołoś, Maria Kamińska, Wlodek Strupinski, and J. M. Baranowski, "Microwave studies of weak localization and antilocalization in epitaxial graphene", AIP Conf. Proc 1566, 159 (2013)

DOI: 10.1063/1.4848334

A. Wołoś, A. Drabińska, S. Szyszko, M. Kamińska, S. G. Strzelecka, A. Hruban, A. Materna, and M. Piersa, "Three-dimensional topological insulators Bi2Te3, Bi2Se3, and Bi2Te2Se - a microwave spectroscopy study", AIP Conf. Proc. 1566, 197 (2013)

DOI: 10.1063/1.4848353

2012
Aneta Drabińska, Agnieszka Wołoś, Maria Kamińska, Wlodek Strupinski, and J. M. Baranowski, "Contactless Microwave Studies of Weak Localization in Epitaxial Graphene", Physical Review B 86, 045421 (2012)

DOI: 10.1103/PhysRevB.86.045421

A. Wołoś, S. Szyszko, A. Drabińska, M. Kamińska, S. G. Strzelecka, A. Hruban, A. Materna, and M. Piersa, "Landau-Level Spectroscopy of Relativistic Fermions with Low Fermi Velocity in the Bi2Te3 Three-Dimensional Topological Insulator", Phys. Rev. Lett. 109, 247604 (2012)

DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.247604

K. Grodecki, J. Blaszczyk, W. Strupinski, A. Wysmołek, R. Stępniewski, A. Drabińska, M. Sochacki, A. Dominiak, and J. M. Baranowski, "Pinned and unpinned epitaxial graphene layers on SiC studied by Raman spectroscopy", J. Appl. Phys. 111, 114307 (2012)

DOI: 10.1063/1.4721673

2011
A. Wołoś, Z. Wilamowski, C. Skierbiszewski, A. Drabińska, B. Lucznik, I. Grzegory, and S. Porowski, "Electron spin resonance and Rashba field in GaN-based materials", Physica B 406, 2548 (2011)

DOI: 10.1016/j.physb.2011.03.060

Andrzej Wysmołek, Jakub Tworzydło, Aneta Drabińska, "Dlaczego grafen? Nagroda Nobla 2010", Postępy Fizyki 62, 94 (2011)
Andrzej Wysmołek, Jakub Tworzydło, Aneta Drabińska, Jacek Baranowski, "Dwa wymiary grafenu", Academia 4, 16 (2011)
2010
Aneta Drabińska, Kacper Grodecki, Wlodek Strupiński, Rafał Bożek, Krzysztof P. Korona, Andrzej Wysmołek, Roman Stępniewski, and J. M. Baranowski, "Growth Kinetics of Epitaxial Graphene on SiC Substrates", Physical Review B 81, 245410 (2010)

DOI: 10.1103/PhysRevB.81.245410

Aneta Drabińska, Jolanta Borysiuk, Wlodek Strupinski, and J. M. Baranowski, "Optical Transmission of Epitaxial Graphene Layers on SiC in the Visible Spectral Range", Mater. Sci. Forum 645-648, 615 (2010)

DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.645-648.615

Wlodek Strupinski, Aneta Drabińska, Rafał Bożek, Jolanta Borysiuk, Andrzej Wysmołek, Roman Stępniewski, Kinga Kościewicz, Piotr Caban, K. P. Korona, K. Grodecki, Pierre Antoine Geslin, and Jacek M. Baranowski, "Growth Rate and Thickness Uniformity of Epitaxial Graphene", Mater. Sci. Forum 645-648, 569 (2010)

DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.645-648.569

A. Drabińska, K. Pakuła, J. M. Baranowski, and A. Wysmołek, "Electroreflectance investigations of quantum confined Stark effect in GaN quantum wells", J. Phys. Conf. Ser. 253,012009 (2010)

DOI: 10.1088/1742-6596/253/1/012009

2009
Aneta Drabinska, Jacek M. Baranowski, Krzysztof Pakula, Piotr Caban, and Wlodzimierz Strupinski, "Electroreflectance Spectroscopy on III-N Quantum Wells", Physica Status Solidi (a) 206, 816 (2009)

DOI: 10.1002/pssa.200881411

Krzysztof P. Korona , Aneta Drabinska, J. Borysiuk, P. Caban, "Nitride-Based Photodetectors Containing Quantum Wells in Tunable Electric Fields", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 11, 1108 (2009)

LINK: JOAM: id 2034

Krzysztof P. Korona, Aneta Drabinska, Piotr Caban, and Wlodzimierz Strupinski, "Tunable GaN/AlGaN Ultraviolet Detectors with Built-in Electric Field", Journal of Applied Physics 105, 083712 (2009)

DOI: 10.1063/1.3110106

K. Grodecki, A. Drabińska, R. Bożek, A. Wysmołek, and K. P. Korona, "Optical Absorption and Raman Scattering Studies of Few-Layer Epitaxial Graphene Grown on 4H-SiC Substrates", Acta Phys. Pol. A 116, 835 (2009)

LINK: APP A: id a116-5-18

2008
K. P. Korona, A. Drabińska, K. Surowiecka, L. Wołowiec, J. Borysiuk, P. Caban, and W. Strupinski, "InGaN QW in External Electric Field Controlled by Pumping of 2D-Electron Gas", Acta Phys. Pol. A 114, 1179 (2008)

LINK: APP A: id a114-5-27

2007
Aneta Drabińska, K. P. Korona, K. Pakuła, J. M. Baranowski, "Electroreflectance and Photoreflectance Spectra of Tricolor III-Nitride Detector Structures", Physica Status Solidi (a) 204, 459 (2007)

DOI: 10.1002/pssa.200673965

2006
K. P. Korona, and A. Drabińska, K. Pakuła "Multiband GaN / AlGaN UV Photodetector", Acta Phys. Pol. A 110, 211 (2006)

LINK: APP A: id a110-2-14

2005
K. P. Korona, K. Pakuła, R. Bożek, A. Drabińska, K. Surowiecka, R. Stępniewski, E. Zielińska-Rohozińska, and J. M. Baranowski, "Potential and Carrier Distribution in AlGaN Superlattice", Acta Phys. Pol. A 108, 723 (2005)

LINK: APP A: id a108-4-18

Aneta Drabińska, Krzysztof Pakuła, Jacek M. Baranowski, Ilona Frymak, "Electroreflectance and Photoreflectance Studies of AlGaN/GaN Heterostructure with a QW Placed Inside AlGaN Layer", Physica Status Solidi (a) 202, 1308 (2005)

DOI: 10.1002/pssa.200460914

2004
Aneta Drabińska, "Aby nie widzieć Słońca... czyli detektory ultrafioletu", Delta 10, 1 (2004)
2003
A. Drabińska, "Photo- and Electroreflectance Spectroscopy of Low-Dimensional III-Nitride Structures", Acta Phys. Pol. A 104, 149 (2003)

LINK: APP A: id a104-2-149

K. P. Korona, A. Drabińska, A. Trajnerowicz, R. Bożek, K. Pakuła, and J. M. Baranowski, "Tuning of Spectral Sensitivity of AlGaN/GaN UV Detector", Acta Phys. Pol. A 103, 675 (2003)

LINK: APP A: id a103-6-675

2002
A. Drabińska, K. P. Korona, R. Bożek, J. M. Baranowski, K. Pakuła, T. Tomaszewicz, and J. Gronkowski, "Investigation of 2D Electron Gas on AlGaN/GaN Interface by Electroreflectance", phys. stat. sol. (c) 0, 329 (2003)

DOI: 10.1002/pssc.200390055

A. Drabińska, K. P. Korona, R. Bożek, A. Babiński, J. M. Baranowski, W. Pacuski, R. Stępniewski, and T. Tomaszewicz, "Determination of Si-Doping Concentration in GaN by Electroreflectance", phys. stat. sol. (b) 234, 868 (2002)

DOI: 10.1002/1521-3951(200212)234:3<868::AID-PSSB868>3.0.CO;2-H

Aneta Drabińska, A. Babiński, T. Tomaszewicz, R. Bożek, and J. M. Baranowski, "Optical determination of the dopant concentration in the δ-doping layer", J. Appl. Phys. 92, 163 (2002)

DOI: 10.1063/1.1484226