Cwiczenia do wykladu z Teorii Grup

Rok 2010/2011


Kolokwia domowe: Kolokwium domowe I, Kolokwium domowe II


Kolokwium odbedzie sie 1 grudnia 2010 roku (sroda) w sali seminaryjnej KMMF (Hoza 74). Godzina rozpoczecia: 8.30am.

Zadania domowe: Seria 1, Seria 2


Wyniki kolokwiow


Wyniki egzaminu