Mechanika statystyczna 2008/2009

Strona do wykładu prof. Marka Napiórkowskiego

Kolokwia terminy:
  • Kolokwium 24.11.2008 między 9 a 13 SDT
  • Kolokwium 19.01.2009 między 9 a 13 P17
  • Egzamin 27.01.2009 między 9 a 13 SDT
  • Uwaga przesunięcie!!

  • Egzamin poprawkowy we wtorek 03.03.2009 między 8.15 a 12 Sala Konferencyjna IFT
  • Wyniki podsumowują punkty z zadań domowych, pierwszego, drugiego kolokwium oraz egzamin. Punkty za zadania domowe zostały przeskalowane do 15 (było 12 serii).

    Osoby mające w ostatniej kolumnie conajmniej 22 zaliczyły ćwiczenia i po egzaminie pisemnym zapisane zostaną na egzamin ustny, który będzie odbywał się w czwartek 29.01.2009 od 9.30. Dla pozostałych osób egzamin jest szansą na zaliczenie ćwiczeń.

  • Rozwiązanie zadania 3 z drugiego kolokwium (pdf) (ps)