Fizyka II (Elektryczność i magnetyzm)

Fizyka II (dla ZFBM-FM i -NI)

2017/2018


Wykład środa     9.15 – 12.00 Sala 0.03

prof. dr hab. Adam Babiński   tel.  55-32-725, e-mail: babinski@fuw.edu.pl

Pokazy: dr Paweł Trautman, dr Krzysztof Karpierz

Ćwiczenia

Fizyka dr hab. Maciej Długosz, dr hab. Jerzy Łusakowski, prof. UW, dr hab. Jan Suffczyński, prof. dr hab. Waldemar Urban.

ZFBM- prof. dr hab. Michał Baj, prof. dr. hab. Teresa Rząca-Urban.


   


Podstawowe podręczniki:
Fizyka
    A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 2 część 1 i część 2
Zastosowania
   D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 3 (PWN 2015, 2003, 2005, 2006)

Podręczniki uzupełniające:
    Jan Gaj, Elektryczność i magnetyzm, Wydawnictwa UW, Warszawa 2000
    David J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

    R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feynamana wykłady z fizyki, PWN, 2007

 Zbiory zadań:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Zbiór zadań PWN, 2005

A. Hennel, W. Szuszkiewicz, Zadania i problemy z fizyki PWN, 1997

J.Jędrzejewski, W.Kruczek, A.Kujawski, Zbiór zadań z fizyki, PWN ,1976

 


Program wykładu

1.     Elektrostatyka. Prawo Coulomba, prawo Gaussa;

2.     Pole elektryczne w obecności przewodników. E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza;

3.      Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;

4.     Pole elektryczne w obecności dielektryków. Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem;

5.      Prąd stały. Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;

6.      Przewodnictwo ciał stałych, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;

7.      Zjawiska termoelektryczne, przewodnictwo elektryczne w cieczach, źródła siły elektromotorycznej;

8.      Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym. Siła Lorentza, siła Ampera;

9.     Prawo Gaussa, prawo Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta;

10.                        Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya;

10.                        Pole magnetyczne w materii;

11.                         Mikroskopowy opis magnetyzmu;

12.                        Prąd przemienny. Obwody prądu przemiennego, prądnica, transformator;

13.                        Równania Maxwella;

14.                        Fale elektromagnetyczne;

Materiały dydaktyczne dla kierunku ZFBiM

Warunki zaliczenia ćwiczeń i wykładu

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

W ciągu całego semestru można opuścić bez usprawiedliwienia co najwyżej cztery terminy ćwiczeń (ZFBM-dwa terminy).

Kolokwium 1 : 9 kwietnia 2018 (8.30-11.30 Fizyka: 0.03, ZFBiM: 0.06)

Kolokwium 2 : 28 maja 2018 (8.30-11.30 Fizyka: 0.03, ZFBiM: 0.06)

Egzamin pisemny:  25 czerwca 2018 (9.00-13.00 Fizyka: Sala 0.03, ZFBiM: Sala 0.06)

Egzamin ustny:  28 i 29 czerwca 2018, (9.00-17.00 ) Sala 2.11, zapisy na egzaminie ustnym

Egzamin poprawkowy pisemny :  3 września 2018 (9.00-13.00) Sala 0.03

Egzamin poprawkowy ustny:  6 i 7 września 2018, (9.00-18.00 ) Sala 2.11, zapisy na egzaminie ustnym


Zaliczenie ćwiczeń wymaga:

                   a) obecności na ćwiczeniach

                   b) zebrania 20  punktów (50%) z obu kolokwiów

 

         Do egzaminu pisemnego przystępują osoby, które zaliczyły ćwiczenia.

a)   Osobom, które zdadzą egzamin  pisemny  z wynikiem bardzo dobrym może zostać zaproponowana ocena odzwierciedlająca wyniki egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.  W przypadku kiedy proponowana ocena nie jest satysfakcjonująca będzie można zdawać egzamin ustny.

b)  Pozostałe  osoby przystępują do egzaminu ustnego, ostateczna ocena będzie zależała od wyniku obu egzaminów oraz zaliczenia ćwiczeń.

 

Jeśli student/ka nie zaliczył/a ćwiczeń rachunkowych to ma prawo w sesji egzaminacyjnej zaliczać ćwiczenia rachunkowe podczas egzaminu pisemnego.

a)   W przypadku zaliczenia w taki sposób ćwiczeń student/ka przystępuje do egzaminu pisemnego i ustnego w sesji poprawkowej.

b)  W przypadku niezaliczenia ćwiczeń student/ka otrzymuje ocenę niedostateczną i przystępuje do egzaminu pisemnego i ustnego w sesji poprawkowej.

 

Na egzaminie poprawkowym: Jeśli student/ka uprzednio nie zaliczył/a ćwiczeń i otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu pisemnego to ostateczną oceną z egzaminu poprawkowego jest ocena niedostateczna. Pozostałe osoby przystępują do egzaminu ustnego, ostateczna ocena będzie zależała od wyniku obu egzaminów.


Pytania egzaminacyjne Fizyka

Elektrostatyka: Prawo Coulomba, prawo Gaussa;
Pole elektryczne w obecności przewodników;
E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza;
Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;
Pole elektryczne w obecności dielektryków;
Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem;
Prąd stały;
Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;
Przewodnictwo ciał stałych, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;
Przewodnictwo elektryczne w cieczach, źródła siły elektromotorycznej;
Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym;
Siła Lorentza, siła Ampera;
Prawo Gaussa, prawo Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta;
Pole magnetyczne w materii, Mikroskopowy opis magnetyzmu;
Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya; indukcyjność;
Prąd przemienny, obwody prądu przemiennego, prądnica, transformator;
Równania Maxwella;
Fale elektromagnetyczne;

Pytania egzaminacyjne Zastosowania Fizyki

Ładunki elektryczne źródłem pola elektrycznego, Prawo Coulomba, prawo Gaussa;
Praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika;
Pole elektryczne w obecności dielektryków;
Prąd stały. Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a;
Łączenie oporów, prawa Kirchhoffa, siła elektromotoryczna;
Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym: siła Lorentza, siła Ampera.
Prawo Gaussa, prawo Ampera, prawo Biota-Savarta;
Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya; indukcyjność;
Mikroskopowy opis magnetyzmu
Równania Maxwella;
Fale elektromagnetyczne;


Wykłady


Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8

Wykład 9

Wykład 10

Wykład 11

Wykład 12

Wykład 13

Wykład 14

Ćwiczenia wykładowe


Wstęp matematyczny

Ćwiczenia wykładowe 1

Ćwiczenia wykładowe 2

Ćwiczenia wykładowe 3

Ćwiczenia wykładowe 4

Ćwiczenia wykładowe 5

Ćwiczenia wykładowe 6

Ćwiczenia wykładowe 7

Ćwiczenia wykładowe 8

Ćwiczenia wykładowe 9

Ćwiczenia wykładowe 10

Ćwiczenia wykładowe 11

Ćwiczenia wykładowe 12

Ćwiczenia wykładowe 13

Ćwiczenia wykładowe 14

Ćwiczenia


Ćwiczenia 1

Ćwiczenia 2

Ćwiczenia 3

Ćwiczenia 4

Ćwiczenia 5

Ćwiczenia 6

Ćwiczenia 7

Ćwiczenia 8

Ćwiczenia 9

Ćwiczenia 10

Ćwiczenia 11

Ćwiczenia 12

Ćwiczenia 13