Fizyka Nanostruktur Półprzewodnikowych

2017/2018


Wykład piątek       12.25 – 14.00 Sala 2.24

prof. dr hab. Adam Babiński, tel.  22-55-32-725, e-mail: babinski@fuw.edu.pl

Wykład 1   

Wykład 2   

Wykład 3   

Wykład 4   

Wykład 5   

Wykład 6   

Wykład 7   

Wykład 8   

Wykład 9   

Zagadnienia egzaminacyjne

1.Struktura energetyczna materiałów półprzewodnikowych

2.Studnie kwantowe

3.Dwuwymiarowy gaz elektronowy

4.Metody wytwarzania kropek kwantowych

5.Kropki kwantowe definowane elektrostatycznie: blokada kulombowska

6.Kropki samoorganizujące się: morfologia, własności elektryczne i optyczne, zastosowania

7.Wpływ pola magnetycznego na własności dwuwymiarowego gazu elektronowego

8.Spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych: metody pomiarowe, ekscytony neutralne i naładowane, multiekscytony w kropkach

9.Zastosowania nanostruktur półprzewodnikowych

10.Oddziaływanie fali elektromagnetycznej z materią