Wyklad prof. Bogdana Cichockiego

Rok akademicki 2010/2011

Punkty (max 60) zdobywa sie na dwu kolokwiach (max: (2x24) pkt) i z zadan domowych (max 12 pkt). Z kazdej serii zadan domowych zbierane bedzie NA WYKLADZIE (w podanym przy numerze serii dniu) jedno zadanie.

Kolokwia i egzamin:

Kolokwium pierwsze: 17 listopada

Serie zadan domowych (pliki postscriptowe i pdf):