P.J. Durka, niektóre wykłady na zaproszenie (od ok. 2006):
 1. Corocznie nie mniej niż jeden wykład w ramach Festiwalu Nauki -- na WF UW, w UPRP lub w WSB
 2. Brain Connectivity Workshop May 17-20, 2006, Sendai, Japan
 3. Dni Neurokognitywne w SWPS, 2006.06.06, Warszawa
 4. Leibniz-Institute for Neurobiology, Magdeburg. June 14, 2006 "Matching Pursuit and reproducible research"
 5. PASCAL Workshop on Methods of Data Analysis in Computational Neuroscience and Brain Computer Interfaces, June 28-29, 2007, Berlin, Germany (Fraunhofer FIRST)
 6. XXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej "Medyczne aspekty Neurobiologii", Warszawa, 2007.11.16 
 7. Tydzień mózgu, 2007.03.12, Warszawa
 8. Warsztaty "Neurokognitywistyka -- psychologia przyszłości", 2007.03.17, Warszawa
 9. Computational Neuroscience: New theoretical and methodological issues, Dec 8, 2007, Brussels, Belgium
 10. Konferencja Dni Mózgu w Lublinie, 2008.03.14 godz. 10:30, Biblioteka Instytutu Psychologii KUL, Al. Racławickie 14, IV piętro, c-408
 11. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2008.03.27, godz. 12, Aula nr 307, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B
 12. "Lokalizacja przestrzenna źródeł EEG/MEG: fizyka, matematyka, neurobiologia czy neuroinformatyka?", Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, 2008.03.26, godz. 15
 13. The Humboldt-Kolleg of Societas Humboldtiana Polonorum. "How Science Spies on and Technology Imitates Nature" 2011 Sept 27, Gdańsk. Wykład pt. "How and why brain-computer interfaces spy on our intentions"
 14. XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Komisji Neurofizjologii Klinicznej KNN PAN oraz Oddziału Warszawskiego PTNK pt. "Kontrowersje w neurofizjologii klinicznej", Warszawa,  Pałac Staszica, 25 listopada 2011, godz. 11.00. Wykład pt. "Wpływ estymat gęstości energii sygnałów w przestrzeni czas-częstość na interpretację sygnału EEG. Wprowadzenie do interfejsów mózg-komputer"
 15. Konwersatorium Fizyczne Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.01.12
 16. Wykład na zaproszenie na spotkaniu Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej w Kielcach -- kwiecień 2012?