Wykład Fizyka 2 B,C dla 1 roku

Semestr letni 2005/2006


Egzamin poprawkowy

Zapisy na listę podczas egzaminu pisemnego, a potem na tablicy obok pokoju 123 w głównym budynku na Hożej (2 piętro).


Wykład odbywał się we wtorki od 13:15 w sali SDD.

Zasady zaliczeń wykładu.

Pytania na egzamin ustny.

Bardzo polecam następujący odnośnik do kursu w MIT.

Materiały z wykładu są teraz tu

Zadania domowe.

Seria 1, 2006-03-08 termin oddania 2006-03-21 PDF
Seria 2, 2006-03-22 termin oddania 2006-04-04 PDF
Seria 3, 2006-03-29 termin oddania 2006-04-11 PDF
Seria 4, 2006-05-09 termin oddania 2006-05-22 PDF
Seria 5, 2006-05-16 termin oddania 2006-05-29 PDF
Seria 6, 2006-05-30 termin oddania 2006-06-10 PDF

Kolokwia:

Pierwsze
10.04.06
Pierwsze poprawkowe
25.04.06
Drugie
29.05.06
Drugie poprawkowe
06.06.06
      Sprawdzający   Sprawdzający
Zadanie 1 Zadanie 1 Zadanie 1 P. Nieżurawski Zadanie 1 M. Szymański
Zadanie 2 i 5 Zadanie 2 Zadanie 2 T. Rząca-Urban Zadanie 2 P. Nieżurawski
Zadanie 3 Zadanie 3 Zadanie 3 M. Szymański Zadanie 3 T. Rząca-Urban
Zadanie 4 Zadanie 4 Zadanie 4 T. Grycuk Zadanie 4 T. Grycuk
  Zadanie 5 Zadanie 5 P. Kossacki Zadanie 5 P. Kossacki