Zakład Struktury i Dynamiki Sieci

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Wydział Fizyki UW

   

Strona główna

Badania

Lista publikacji z lat 2000 - 2008

 

Specjalizacja

Seminarium

Łącza
   
   

 

Przedmiot: 608 Rozpraszanie neutronów w fizyce fazy skondensowanej
Wykładowca: prof. dr hab. Izabela Sosnowska

Semestr: letni

Liczba godzin wykł./tydz.: 2

Liczba godzin ćw./tydz.: 0

Kod: 13.205608

Liczba punktów kredytowych: 2,5

Program:

  • Rozpraszanie cząstek jako metoda badawcza fazy skondensowanej. Oddziaływanie neutron-atom. Rozpraszanie jądrowe i magnetyczne.

  • Neutrony termiczne, powolne i ultrazimne. Metody ich otrzymywania. Współczesne źródła neutronów. Widma neutronów. Neutronowody, monochromatory i detektory neutronów termicznych.

  • Rozpraszanie neutronów termicznych w fazie skondensowanej. Rozpraszanie: jądrowe i magnetyczne, elastyczne i nieelastyczne, koherentne i niekoherentne.

  • Funkcje korelacji i autokorelacji w opisie przekrojów czynnych na rozpraszanie neutronów termicznych. Parametry fazy skondensowanej opisywane przez te funkcje. Porównanie modeli zjawisk fizycznych z pomiarami przekrojów czynnych na rozpraszanie neutronów termicznych.

  • Rola zdolności rozdzielczej (pędowej i energetycznej) spektrometrów i dyfraktometrów neutronowych w wyznaczaniu podstawowych parametrów fizycznych fazy skondensowanej: takich jak np. relacje dyspersji fononów i magnonów, wyznaczanie mikroskopowego współczynnika dyfuzji, określanie modulowanych struktur magnetycznych.

  • Rozpraszanie neutronów, promieniowania synchrotronowego i elektronów w materii skondensowanej.

  • Przykłady zastosowań rozpraszania neutronów termicznych w fizyce fazy skondensowanej: zjawisko magnetoelektryczne, modulowane struktury krystaliczne i magnetyczne, relacje dyspersji fononów i magnonów, dynamika dyfuzji atomów w sieciach krystalicznych, nadprzewodniki, dynamika sieci fulerenu.

Proponowane podręczniki:

B. K. Weinstein, Krystalografia Współczesna, tom 1-4; V.F. Sears, Neutron Optics, I. Gurewicz, L. Tarasow, Fizyka neutronów małych energii ( w jezyku rosyjskim), G. L. Squires, Introduction to the theory of thermal Neutron Scattering, Neutron and Synchrotron Radiation, vol.1 Theory , Instruments and Methods, HERCULES Course, Grenoble

Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem:

Fizyka I,II, III, IV oraz przedmiot: 301 Mechanika kwantowa; ponadto przedmiot 308: Podstawy dyfrakcji promieni X i neutronów; przedmiot 302A: Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych

Forma zaliczenia:

Test/ w przypadkach wątpliwych egzamin ustny


[Badania] [Lista publikacji z lat 2000-2005] [Specjalizacja] [Seminarium] [Łącza]

 

 

Copyright © 2005 Zakład Struktury i Dynamiki Sieci, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Ostatnia modyfikacja: 13 maja 2009

 

Jesteś już gościem na naszej stronie