Poprzedni Rok Fizyka Statystyczna Mechanika Kwantowa Mechanika Klasyczna Egzamin Poprawkowy Egzamin Kolokwium 2 Kolokwium 1 Zasady.pdf Sylabus.pdf