Ostatnia modyfikacja: 2017-07-23

Informacje zawodowe

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski

Wydział Fizyki

Instytut Fizyki Teoretycznej

Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej

Informacje kontaktowe

Adres e-mail

jkam@fuw.edu.pl      Jerzy.Kaminski@fuw.edu.pl

Adres sieci Web

http://www.fuw.edu.pl/~jkam

Telefon służbowy

48-22-5532921

Miejsce

Pasteura 5

02-093 Warszawa

pokój 521

Zainteresowania

Ø  Elektrodynamika i Optyka Kwantowa

Ø  Zjawiska fizyczne zachodzące w czasach attosekundowych (attofizyka)

Ø  Nierelatywistyczna Fizyka Kwantowa w Zewnętrznych Polach

Ø  Kwantowa teoria sterowania (inżynieria kwantowa)

Ø  Informacja Kwantowa i Obliczenia Kwantowe (hobby)

Ø  Metody Numeryczne i Programowanie