WZZJKWF
KTO
DOKUMENTY
INNE
WZZJKWF

wydziałowy zespół zapewnienia jakości kształcenia

Zadaniem WZZJK jest monitorowanie i zapewnienie jakości kształcenia na Wydziale Fizyki.
          Zespół jest ciałem doradczym Prodziekana ds. Studenckich.

Po zakończeniu roku akademickiego obowiązkiem zespołu jest napisanie Raportu
           dotyczącego jakości kształcenia na naszym Wydziale.

Raport będzie uwzględniał wyniki ankiet oraz sugestie pracowników, studentów i doktorantów
          odnośnie jakości kształcenia.

 

Dlatego uprzejmie prosimy wszystkich chętnych o przesyłanie na adresy elektroniczne członków
        Zespołu wszelkich propozycji, mających na celu poprawę jakości kształcenia.

               Skład Zespołu i adresy elektroniczne umieszczone są w zakładce KTO

Odpowiednie dokumenty umieszczone są w zakładce DOKUMENTY

 

[WZZJKWF] [KTO] [DOKUMENTY] [INNE]