Ostatnia modyfikacja 18.02.2009

Matematyka 2L - 2008/2009, semestr letni

Terminy i miejsce zajęć:

Wykład:

prof. dr hab. Jan Kalinowski         czwartki 9:00-12:00, piątki 12:00-15:00, sala SB, ul. Smyczkowa

Wykład jest obowiązkowy, aby zaliczyć ćwiczenia.
Zgodnie z ustaleniami, wykład czwartkowy będzie zaczynał się o 10:15 i trwał do 13:00.

Ćwiczenia:

GR.1    mgr Tomasz Jeliński poniedziałki 13:00-16:00, środy 9:00-12:00, sala 11, ul. Smyczkowa


Zalecane podręczniki:
Przestrzenie wektorowe, wartości i wektory własne:
   I. M. Gelfand,    Wykłady z algebry liniowej
Całki wielokrotne, równania różniczkowe:
   G. M. Fichtenholz,    Rachunek różniczkowy i całkowy tom II
Funkcje wielu zmiennych;
   G. M. Fichtenholz,    Rachunek różniczkowy i całkowy tom I
i jeszcze zbór zadań: W. Krysicki, L. Włodarski,    Analiza matematyczna w zadanich

program wykładu

Notatki z wykladu

Zadania na ćwiczenia:

Zadania domowe:

Kolokwia:
I kolokwium:     17 kwietnia, godz. 12:00-15:00 (na wykładzie) (treść zadań , rozwiazania )
II kolokwium:     5 czerwca, godz. 12:00-15:00 (na wykładzie) (treść zadań , rozwiazania )
Zasady zaliczania ćwiczeń:
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczęszczanie na wykład i uzyskanie przynajmniej 40 pktów na 100 punktów możliwych do uzyskania:
- po 30 punktów za każde z dwóch kolokwiów,
- 30 punktów z kartkówek,
- 10 punktów za aktywność na ćwiczeniach.

wyniki z ćwiczeń i kolokwiów
(tutaj)
Do egzaminu pisemnego mogą przystąpić wszyscy (bez względu na uzyskaną liczbę punktów z ćwiczeń).

Egzaminy --
egzamin pisemny: 16 czerwca 2009 r., godz. 9:00-12:00
egzamin ustny: do uzgodnienia z wykładowcą

wyniki egzaminu pisemnego (tutaj)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie ćwiczeń lub uzyskanie co najmniej 9 punktów na egzaminie pisemnym.

egzamin ustny: 18 czerwca 2009 r, od godz. 10:00
Tematy na egzamin ustny
( (plik PDF) - )

egzamin poprawkowy: 8 wrzesnia 2009 r., godz. 10:00, sala SST
egzamin ustny: do uzgodnienia z wykładowcą