I n f o r m a c j e   o   w y k ł a d z i e

Fizyka w doświadczeniach
USOS: [1100-FWD-OG]
Fizyka (dla biologów)
USOS: [1100-112FIZ]
Fizyka w doświadczeniach
USOS: [1100-1BB25]

Lecture "Physics in Experiments"


Wykłady odbywają się w czwartki, od godziny 9:00 do 11:45,
na Wydziale Fizyki, ul. Pasteura 5, w sali 0.03 na parterze.
Pierwszy wykład rozpocznie się 22 lutego 2018, o godzinie 9:00.

Serdecznie zapraszam,
Krzysztof Korona


Celem wykładu jest poszukiwanie drogi od prostych doświadczeń (przedstawianych na żywo w trakcie wykładu) i obserwacji do wybranych praw rządzących zjawiskami fizycznymi.

Program PL & (in English)


Pokazy do wykładu o falach i rezonansie.

Materiały

Pokazy z udziałem studentów.

Egzamin i zadania

Studenci (obraz z kamery termowizyjnej).W sprawach związanych z wykładem, proszę wysyłać e-maile na adres: kkorona@fuw.edu.plK. Korona home page - moja strona

Wydział Fizyki

Wersja z 29 VI 2017