I n f o r m a c j e   o   w y k ł a d z i e

Fizyka w doświadczeniach
USOS: [1100-FWD-OG]
Fizyka (dla biologów)
USOS: [1100-112FIZ]
Fizyka w doświadczeniach
USOS: [1100-1BB25]

Lecture "Physics in Experiments"


Oceny z zadań i egzaminu.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 5 września, o godz. 9:30.
Miejsce: sala 1.01 (ul.Pasteura 5, I piętro).
Zapisy przez e-mail: kkorona@fuw.edu.pl.


Celem wykładu jest poszukiwanie drogi od prostych doświadczeń (przedstawianych na żywo w trakcie wykładu) i obserwacji do wybranych praw rządzących zjawiskami fizycznymi.

Program PL & (in English)


Pokazy do wykładu o falach i rezonansie.

Materiały

Pokazy z udziałem studentów.

Egzamin i zadania

Studenci (obraz z kamery termowizyjnej).W sprawach związanych z wykładem, proszę wysyłać e-maile na adres: kkorona@fuw.edu.plK. Korona home page - moja strona

Wydział Fizyki

Wersja z 29 VI 2017