Konkurs pokazów z okazji Sympozjum IFD 2012

Z okazji odbywającego się w dniach 7 - 8 XII 2012
sympozjum Instytutu Fizyki Doświadczalnej,
dyrekcja IFD ogłasza Konkurs imienia profesora Jana Gaja
na pokaz dydaktyczny z fizyki.
Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów.


Terminy:
30 XI 2012 - zgłoszenia projektów
7 XII 2012 – konkurs
8 XII 2012 - ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzcówZasady konkursu:

W konkursie mogą brać udział studenci, doktoranci i wolontariusze Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem konkursu jest powiększenie zasobu doświadczeń pokazowych towarzyszących wykładom na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Chętni do udziału w konkursie powinni przesłać projekt w formie krótkiej notatki, na adres kkorona@fuw.edu.pl do 30 listopada br.
Projekt powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres autora(ów).
2. Omówienie fizycznej istoty pokazu. Należy przy tym wymienić prawa fizyki, które są ilustrowane przez dany pokaz i wymienić dziedzinę, której pokaz dotyczy.
3. Wykaz aparatury, materiałów, źródeł zasilania itp.
4. Wykaz ograniczeń (względy bezpieczeństwa).
5. Przewidywany czas trwania pokazu - do 5 minut.

Zaakceptowane projekty będą mogły korzystać w dniach 3 – 7 grudnia z pomocy Pracowni Pokazów Wykładowych.

Konkurs odbędzie się w dniu 7 grudnia, piątek.
Pokaz powinien zostać przedstawiony w ciągu 5 minut. Następnie będzie 5 minut czasu na pytania ze strony jury i publiczności. Możliwe jest przedstawienie pokazu przez pojedynczą osobę, lub przez parę: 'profesor' + asystent.

Pokazy oceniane będą przez jury powołane przez Dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, pod przewodnictwem dr hab. Krzysztofa Korony.

Podstawowymi kryteriami oceny projektów będą:
Wartość dydaktyczna

Pokaz ma ilustrować interesujący efekt lub ważne prawo fizyczne. Pokazy z dziedziny mechaniki relatywistycznej i mechaniki kwantowej będą wyżej oceniane.
Oryginalność
Pokaz powinien istotnie różnić się od pokazów wykorzystywanych dotychczas w wykładach na Wydziale Fizyki.
Atrakcyjność
Powinien być atrakcyjny i zrozumiały dla odbiorcy, tzn. studenta UW lub potencjalnego kandydata na studia na UW.Pomoc

Informacji na temat zasobu pokazów Pracowni Pokazów Wykładowych udziela jej Kierownik, dr Krzysztof Karpierz
tel (22)55-32145,
e-mail: Krzysztof.Karpierz@fuw.edu.pl.
Konsultacji w sprawie przygotowania pokazów udziela pan Andrzej Gołębiewski w czwartki i w piątki w godzinach 13 - 16.


last update: 19 XI 2012