Analiza III                                     

Terminy kolokwiów i egzaminów są tutaj
Terminy ćwiczeń i wykładu są tutaj


Zadania domowe
Obsługa techniczna
Lista lektur
Warunki zaliczenia, terminy itp.
Piotr Chankowski - materiały
Javier de Lucas Araujo - strona ćwiczeń
Lista pytań na egzamin ustny poprawkowy
Lista osób zapisanych na egzamin ustny poprawkowy
Marcin Kościelecki, Katedra Metod Matematycznych Fizyki , Pasteura 5, V piętro, pok. 5.43, tel. +48 22 55 32 943