dr hab. Katarzyna Grabowska, KMMFGeometria Różniczkowa I (2017/2018)

Algebra R I (2017/2018)


Geometria Różniczkowa II (2016/2017)

FAQ Analiza R (2016/2017)

Weryfikacja hipotez statytyczych dla studentów socjologii

Kurs Analiza II R (2015/2016)

Kurs Analiza R (2015/2016)

Kurs Analiza Zespolona i funkcje specjalne (2015/2016)

Kurs Analiza R (2014/2015)

Kurs Algebra z geometrią I (2014/2015)

Kurs Analiza II (2013/2014)

Kurs Geometria Różniczkowa II (2013/2014)

Kurs Analiza R (2013/2014)

Kurs Geometria Różniczkowa (2013/2014)

Kurs Geometria Różniczkowa II (2012/2013)

Kurs Analiza R (2012/2013)

Wybrane zagadnienia matematyki (2012/2013)

Kurs Matematyka II (2010/2011)

Kurs Matematyka III(2011/2012)

Kurs Algebra I R (2011/2012)Link do moich prac w arXiv

Strona Projektu "Fizyka Plus"