Tekst pochodzi z numeru 1 (1/1999) czasopisma Anyten Mlek. All rights reserved.
Regulamin stołówki
Szkolny program przygotowania do życia w społeczeństwie socjalistycznym
Marcin Żebrowski
  1. Wszyscy jedzą to samo.
  2. Żywność jest na kartki.
  3. Aby otrzymać jedzenie, trzeba stać w kolejce.
  4. Wszyscy są równi, więc dostają po równo.
  5. Punkty 3 i 4 nie dotyczą osób uprzywilejowanych. Tylko na ich stoliku mogą stać przyprawy.
  6. Wszyscy jedzą razem, budując poczucie równości i braterskości. Każdy wie, co je sąsiad.
  7. Sztućce są aluminiowe w obawie przed dywersją (kradzieżą) przez elementy reakcji.
  8. Stołówka jest dla nas sprawdzianem praktycznych życiowych umiejętności.
  9. Codziennie jest jedno smaczne danie (do wyboru). Wybieramy je z menu.
  10. Jedzenie jest zawsze smaczne i przyrządzone w sposób higieniczny. Jest go dużo. Kolejki są krótkie, posiłki wydawane szybko, a krzeseł zawsze starcza dla wszystkich.

Uwagi i uzupełnienia do regulaminu: