Tekst pochodzi z numeru 3 (1/2000) czasopisma Anyten Mlek. All rights reserved.
Varsłownik Języka Polskiego
Część II
Piotr Traczyk

kvarta ludowa nazwa, oznacza około 4kg varzyw.

kvartał odstęp czasu od czvartku do czvartku następującego cztery tygodnie później W każdym roku jest około 13 kvartałów.

kvartet zespół czterech vartowników udających się na bijatykę, zwanych tvardzielami. Przez lata sprawdzono efektywność grup czteroosobowych i opracowano wiele technik działania zwanych vartswami.

lekcevarzyć delikatnie wykonywać jakąś czynność z umiarkowanie miernym skutkiem. (zwrot lekcedrypić nie przyjął się)

levarek narzędzie używane w varsztatach przy usuwaniu avarii w vartburgach. Źródła podają sprzeczne informacje dotyczące wyglądu oraz zasady działania, istnieje podejrzenie, że to słowo w rzeczywistości nie oznacza żadnej konkretnej rzeczy.

nievarzkość stan kompletnej nieczułości na varę.

obvarzanek rodzaj tovaru, początkowo nieznany w Varszawie, przyjął się dopiero niedawno.

odvarzyć się pozbyć się vary.

otvarcie uroczysta ceremonia związana z oddaniem do użytku publicznego nowego varsztatu.

Pavarotti, Luciano powszechnie znany kucharz, mistrz w przyrządzaniu varzyw.

piwovar osoba, która poświęciła życie na produkcję brovarów.

poczvara wyróżniany przez niektórych badaczy stan przejściowy w procesie powstawania vary. biol. motyl na varcie.

podvarzyć podstępnie sprowokować pojawienie się vary u innej osoby. Według nowego kodeksu karnego grozi za to kara do 2 lat przymusowych robót w varsztatach.

povarzać okresowo i nieznacznie przyczyniać się do występowania avarii.

povarzny często będący pod wpływem vary, spędzający dużo czasu na varcie. Nie dotyczy osób znajdujących się pod wpływem wyvarów.

przevartościować zmieniać vartość lub poprawiać pomiar vartości.

przevarzyć stać zbyt długo na varcie. Może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian psychicznych, jak również fizycznych. Odnotowano jeden przypadek śmiertelny.

przyvara cecha osobnicza powo dująca zwiększoną podatność na działanie różnych wyvarów, jak również przedłużenie czasuspę dzanego na varcie.

rozvarcie przeciwieństwo zvarcia.

rozvartokątny mat. posiadający kąt rozvarty, co w przypadku kątów oznacza proporcjonalność do vartości ramion.

rozvarzania przemyślenia vartownika, zazwyczaj niezwykle bogate treściowo i ubogie semantycznie, choć bywają przypadki przeciwne.

rozvarzyć przemyśleć, zwykle w odniesieniu do vartownika. Przez niektórych mylone z odvarzyć.

samovar naczynie służące do przygotowywania wyvarów. Daje zdecydowanie lepszą jakość napoju niż często używany w tym celu zwykły garnek.

skvar pogoda sprzyjająca powstawaniu vary. Z tego powodu zalecane jest spożywanie brovarów podczas skvaru w celach profila ktycznych.

skvarki potrawa wymyślona według legendy przez nadworną kucharkę varaona Grzmisława II. Miała duże znaczenie w ekonomii Varmii w XVI wieku, a obecnie jest ulubionym przy smakiem wielu vartowników.

spavarka med. narzędzie używane przy leczeniu stovarzyszeń.

stovarzyszenie choroba polegająca na biologicznym uzależnieniu od obecności vartowników. Osoba na nią cierpiąca większość czasu musi spędzać na tovarzystwie. Wyróżnia się stovarzyszenie pierwotne i wtórne, pierwotne polegające na uzależnieniu od samej vary, wtórne od vartowników.

stvardnieć nabrać tvardości.

stvardnienie stwierdza się w przypadku stałej, dość dużej tvardości. Pożądane u tvardzieli, u zwykłych vartowników bywa męczące.

stvarzać powoływać do istnienia poprzez krótkotrwałą, intensywną koncentrację vary.

svary częste kłótnie pomiędzy vartownikami zbyt długo stojącymi na varcie.

szuvary zarośla występujące na brzegach rzek, najwięcej nad rzeką Vartą, szczególnie w środkowym biegu. Przez znawców uważane za podstawowy składnik przy wyrobie wyvarów.

szybkovar naczynie przyspiesza jące przygotowywanie niektórych potraw ze względu na panujące wewnątrz wysokie ciśnienie powodujące podwyższenie temperatury wrzenia wody. Próby sporządzenia wyvaru w szybkovarze spełzły na niczym.