Tekst pochodzi z numeru 4 (2/2000) czasopisma Anyten Mlek. All rights reserved.
Varsłownik Języka Polskiego
Część III
Piotr Traczyk

tovar zazwyczaj chlebek, bułki lub chałka. Za najlepszej jakości tovar uznawany jest chleb razowy, również dobrą opinią cieszą się grahamki. Po napaleniu w piecu można wypiekać chlebek jeżeli nie ma vary. Inaczej efektem wypieków są zwykle bułeczki lub wręcz rogaliki z makiem. Ostatnim krzykiem mody są obvarzanki.

tovarzystwo spędzanie czasu z vartownikami. Zbyt częste może być objawem stovarzyszenia. W takim przypadku należy jak najszybciej udać się do specjalistycznej poradni.

tovarzysz osoba regularnie spędzająca czas z vartownikami, czy to z sympatii, czy to z powodu stovarzyszenia.

tvardość miara siły i determinacji tvardziela.

tvardziel vartownik udający się na bijatykę, tvardziele zwykle występują w kvartetach.

vara stan umysłu jednostki bądź zbiorowości charakteryzujący się trudną do określenia mieszaniną nastrojów i emocji o ogólnie drypnym charakterze. Używana również jako zwyczajowe powitanie lub pożegnanie "vara!".

varan ssak, gatunek odkryty niedawno w okolicach Varszawy. Jego pojawienie się może mieć jakiś związek z rosnącą liczbą vartowników w tym mieście, choć plotki jakoby zwierzę to żywiło się varą wydają się przesadzone.

Varaon legendarny tytuł władcy Varmii i Mazur. Według legendy nadworna kucharka jednego z pierwszych varaonów (Grzmisława II) wynalazła skvarki, późniejszy przysmak i główny produkt eksportowy Varmii.

varcaby gra planszowa polegająca na kasowaniu pioneczków. Ulubiona gra wielu vartowników, podawana przez niepewne źródła jako dobry sposób na odvarzenie.

varchlak młody samiec świni.

varchoł osoba vartownikowi niemiła.

varga fragment twarzy vartownika. Bywa wykorzystywana w niejasny sposób przy rytuałach powitania i pożegnania między osobami przeciwnej płci.

variacyjny rachunek mat. dział algebry vary, teoria invariantów w skończenie wymiarowych przestrzeniach Hilberta. Stosowany najczęściej przy obliczaniu różnych vartości oraz wykazywaniu czy varto w modelu Vardzyńskiego.

variant d. ściema wymówka vartownika, stosowana zwykle w przypadkach spóźnienia lub całkowitego nieprzyjścia w określone miejsce o określonym czasie.

variat osoba przesycona varą. Pierwszym variatem był legendarny dziś R. Ręczkowski, autor cenionej autobiografii "Długa varta".

varkocz rytualna fryzura w kulturze jednego z murzyńskich plemion południowej Afryki mająca odpędzać złego ducha vary. Obecnie stosowana bywa również większa ilość varkoczy (tzw. zgredy).

varkot odgłos wydawany przez vartburga. Nadmierne natężenie varkotu uważane jest za gvarancję i stanowi podstawę do natychmiastowego oddania vartburga do varsztatu.

varować aktywnie przyczyniać się do powstawania vary.

varownia d. wieża figura występująca w grze w szachy. Rozpoczyna grę z rogu szachownicy i wykonuje ruchy pionowe lub poziome. Próba wprowadzenia varowni w grze w varcaby nie powiodła się.

varstwy specjalne manewry bojowe wykonywane w walce przez kvartety.

Varszawa miasto w którym po raz pierwszy zaobserwowano varę. Opis tego zdarzenia można znaleźć m. in. w dziele J. Drypki "Moja vara - rozvarzania o tym czy varto czy nie varto". Również było to rodzinne miasto legendarnego vartownika oraz pierwszego variata R. Ręczkowskiego.

varszawiak mieszkaniec Varszawy.

varsztat pomieszczenie służące jako miejsce naprawiania vartburgów. Zwykle polega to na zmniejszeniu produkowanego przez nie varkotu.

vart jednostka vartości, wprowadzony przez S. Strażnika gdy jego prototypowe urządzenie po raz pierwszy w historii zarejestrowało obecność vary. Na podstawie tego prototypu sporządzono wzorzec i do niego obecnie cechowane są urządzenia vartościujące.

varta, stać na varcie stan umysłu jednostki charakteryzujący się obecnością vary.

vartburg rodzaj pojazdu mechanicznego o napędzie spalinowym. W wielu cywilizowanych krajach wyszedł z użycia z powodu częstego występowania w nim avarie.

vartko powodując varę. Odnosi się do czynności wykonywanych w sposób, który prowadzi do avarii.

varto dosł. powodująco varę, np. 'Nie varto tam iść' - 'Pójście tam nie skończy się avarią'.

vartościować mierzyć vartość. Odnosi się zarówno do jakościowej oceny jak również do precyzyjnych pomiarów z użyciem specjalistycznej aparatury.

vartościowość chem. Pojęcie określające zdolność danego pierwiastka do przyłączania vary.

vartość miara ilości vary. Przez specjalistów wprowadzona została jednostka vartości 1Vart (1Vt).

vartownik osoba stojąca na varcie. Niektórzy ignoranci nazywają tak również figurę w szachach rozpoczynającą grę obok varowni (. koń)

varunek kryterium pojawiania się vary w określonym miejscu lub u określonej jednostki bądź grupy.

Varyński Ludwik Tadeusz (1856-89) działacz i ideolog wczesnego polskiego ruchu vartowników. W 1882 twórca Proletariatu, w 1883 aresztowany i więziony w Cytadeli varszawskiej. W 1885 skazany w procesie o podvarzanie autorytetu władzy na 16 lat pracy w varsztatach, gdzie zmarł. Podobizna jego przez długi czas zdobiła banknot o nominale 100 złotych, zwany również 100 vartych.