Tekst pochodzi z numeru 5 (3/2000) czasopisma Anyten Mlek. All rights reserved.
Varsłownik Języka Polskiego
Część IV
Piotr Traczyk

varystor techn. element elektryczny czuły na varę. Najczęściej wykorzystywany w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego w obwodach detekcyjnych (vartościujących) oraz bezpośrednio w urządzeniach wzmacniających i tłumiących.

varzny emanujący varą. Bywa, że osoba varzna wpływa znacząco na varę spotykanych ludzi i w takim przypadku konieczna jest kvarantanna.

varzyć zob. drypić.

varzywa grupa roślin hodowanych w specjalnych varunkach na folvarkach. Ze względu na dużą zavartość dochodzącą do 3kVt używane jako dodatek do wyvarów lub jako pasza dla varchlaków. Według plotek przysmak varanów.

varzywniak sklep mający w swojej ofercie głównie varzywa.

wyvar napój wywołujący varę. Pojęcie ogólne, jak dotąd nie udało się ustalić które konkretnie napoje rzeczywiście varę wywołują. Prawdopodobnie zależy to od okoliczności przyrody.

wyvarzyć przemocą usunąć z drogi. Dawniej zwrot stosowany zwykle w odniesieniu do drzwi, obecnie do czegokolwiek, co powoduje varę.

zavartość miara vartości danej osoby lub przedmiotu, ilości znajdującej się w niej vary.

zdrypić zob. zvarzyć.

Zvardoń miejscowość, która przeszła do historii głównie za sprawą licznych wzmianek w dziele J. Drypki "Moja vara - rozvarzania o tym czy varto czy nie varto". Według nie sprawdzonych pogłosek tam właśnie autor poznał późniejszych wielkich teoretyków vary.

zvarcie avaria występująca często w varystorach jakiś czas po odłączeniu zasilania. Ze względów bezpieczeństwa trzyma się obecnie varystory w stanie nievarzkości w akvariach.

zvariować zostać przesyconym varą.

zvarzyć wykonać jakąś czynność z miernym skutkiem.

Dla osób szczególnie zainteresowanych dodaję spis literatury, która jest nieocenioną pomocą dla każdego, kto chce rzeczywiście poznać istotę vary.

Literatura (w porządku alfabetycznym):

 1. Dante Alighieri, "Drypna komedia"
 2. T. Dostojewski, "Zbrodnia i vara"
 3. J. Drypko, "Moja vara - rozvarzania o tym czy varto, czy nie varto"
 4. Homer, "Variada", "Vardyseja"
 5. M. Kopernik, "O obrotach vary"
 6. Mickiewicz, "Oda do vary", "Pan Drypko"
 7. F. Nietzche, "Tako rzecze Varatustra"
 8. Milne, "Kubuś vartownik", "Chatka vartownika"
 9. Prus, "Varaon"
 10. R. Ręczkowski, "Długa varta"
 11. H. Sienkiewicz, "Varą i mieczem", "Vartownicy"
 12. J. Słowacki, "Vardian", "Varradyna"
 13. S. Strażnik, "Teoria vary w zadaniach"
 14. P. Traq, "Wstęp do teorii pola vary"