RACHUNEK RÓŻNICZKOWY i CAŁKOWY dla kierunków Inżynieria Nanostruktur i Energetyka i Chemia Jądrowa 
semestr zimowy 2011/2012

ZASADY

SYLABUS

ZADANIA DOMOWE

Notatki do niektórych wykładów

TEMATY EGZAMINACYJNE

ZADANIA DOMOWE Z POPRZEDNIEGO ROKU

KOLOKWIA:
I kolokwium: 28 listopada 2011 8:00 - 11:00 SDD (Hoża)
II kolokwium: 03.01.2012 12:00 - 15:00 SDD (Hoża)

EGZAMINY:
Egzamin pisemny: 24.01.2012 sala SDD, 13:00-16:30
Egzamin ustny: 26, 27, 30 stycznia 2012, pokój 338 (IFT, Hoża 69)
Egzamin pisemny poprawkowy: 27.02.2012 sala AulaDF, 8:30-11:30
Egzamin ustny poprawkowy: 28.02.2012 i 01.03.2012, pokój 338 (IFT, Hoża 69)