Fizyka I Mechanika - 2007/2008


Uwaga !!!


Egzamin poprawkowy odbędzie się 5 września (piątek) o godz. 9:00 w sali SDD.
Proszę zabrać ze sobą jakiś dowód tożsamości.

Uwaga !!!


Oto ostateczne wyniki wraz z ocenami
 • (wyniki + oceny)

  Puste miejsce w kolumnie z ocenami oznacza niezaliczone ćwiczenia.

 • Wykład prowadzą Marek Demiański i Tomasz Matulewicz:

     wtorek       9 - 11 SDD,
     piątek       10 - 12 SDD.


  Podstawowy podręcznik:
     D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 1 i t. 2 (Rozdział 14) (PWN 2003, 2005, 2006)

  Podręczniki uzupełniające:
      A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 1 i t. 2 część 1
      C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman, BKF: Mechanika, t. 1
      J. O'rear, Fizyka, t. 1


  Jak się z nami kontaktować:

  Marek Demianski, tel. 0-22-55-32-245, e-mail: Marek.Demianski@fuw.edu.pl

  Tomasz Matulewicz, tel, 0-22-55-32-187 e-mail: Tomasz.Matulewicz@fuw.edu.pl

  Program wykładu

  1. Przedmiot i metodologia fizyki. Świat zjawisk fizycznych. Wielkości fizyczne. Układy jednostek. Modele matematyczne w fizyce.
  2. Opis ruchu. Układ odniesienia, układ współrzędnych. Wielkości charakteryzujące ruch. Przykłady ruchów. Ruch względny. Transformacja Galileusza.
  3. Prawa ruchu. Zasada bezwładności. Równania ruchu i przykłady ich rozwiązywania. Opis ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia.
  4. Zasady zachowania. Pęd, moment pędu, praca, moc, energia, Ruch pod działaniem sił zachowawczych.
  5. Oddziaływania dwóch ciał. Zasada akcji i reakcji. Układ środka masy. Zderzenia.
  6. Ciała sztywne. Statyka. Równania ruchu. Tensor momentu bezwładności. Równanie Eulera. Bąki.

  Warunki zaliczenia

  Warunki zaliczenia ćwiczeń:
  1. Obecność i aktywność. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W ciągu całego semestru można opuścić bez usprawiedliwiena co najwyżej trzy ćwiczenia.
  2. Zadania domowe. Jedna seria tygodniowo, nie trzeba oddawać, ale można (do sprawdzenia).
  3. Raz w tygodniu kartkówka z jednego z zadań domowych (za jedno poprawnie rozwiązane zadanie można dostać max 6 punktów, max za zadania domowe 36 punktów).
  4. Dwa kolokwia. 17.03 i 14.04 (na każdym kolokwium będą 4 zadania, każde po 8 punktów, max za kolokwia 64 punkty)
  Aby zaliczyć ćwiczenia trzeba zebrać co najmniej 50 punktów. Osoba, która chodziła na ćwiczenia, ale nie uzyskała wymaganego minimum punktów, może zdawać część zadaniową egzaminu pisemnego i jeżeli z tego egzaminu uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów będzie miała prawo zdawać egzamin poprawkowy.

  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (choroba lub inne ważne zdarzenie losowe) na jednym lub obu kolokwiach student lub studentka
  1. jeśli uzyskał/a już wymaganą liczbę punktów do zaliczenia ćwiczeń
   1. może bezpośrednio przystąpić do egzaminu pisemnego, albo
   2. po uprzednim zgłoszeniu swojej decyzji, może uczestniczyć w części zadaniowej egzaminu pisemnego, który będzie traktowany jako dodatkowe kolokwium;
  2. jeśli nie uzyskał/a wymaganej liczby punktów do zaliczenia ćwiczeń, w celu uzyskania zaliczenia musi przystąpić do części zadaniowej egzaminu pisemnego, który traktowany jest wtedy jako dodatkowe kolokwium. W przypadkach A2 i B egzamin w sesji poprawkowej będzie traktowany jako egzamin zwykły, z zachowaniem uprawnień do egzaminu poprawkowego.
  Warunki zaliczenia wykładu:
  Zaliczenie ćwiczeń.
  Proponowana ostateczna ocena będzie zależała od liczby zdobytych punktów za zadania domowe i na kolokwiach. W razie gdyby proponowana ocena nie była satysfakcjonująca będzie można zdawać egzamin pisemny i ewentualnie ustny (ostateczna ocena będzie zależała od wyniku egzaminu).

  Zadania domowe

 • seria 1
 • seria 2
 • seria 3
 • seria 4
 • seria 5
 • seria 6
 • seria 7

  Dodatkowe zadania

 • zestaw 1
 • zestwa 2
 • zestwa 3

  Zadania z ćwiczeń

 • seria 1
 • seria 2
 • seria 3
 • seria 4
 • seria 5
 • seria 6
 • seria 7

  Pokazy


 • ma na torze
 • Wahadlo Foucaulta
 • zderzenie sprężyste