NOWA SPECJALIZACJA OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2006
 
 

Rewolucyjny rozwój technologii informacyjnych powoduje, że zaawansowane symulacje komputerowe stają się niezwykle użytecznym narzędziem poznawczym umożliwiającym poznanie i zrozumienie skomplikowanych procesów fizycznych. Modelowanie komputerowe dostarcza wglądu w mechanizmy zjawisk fizycznych w ekstremalnych warunkach niemożliwych do realizacji w laboratoriach. Pozwala również na realne przewidywanie własności hipotetycznych układów materialnych, weryfikując możliwości realizacji takich układów w laboratoriach i wskazując perspektywy ewentualnych późniejszych zastosowań. Wszystko to sprawia, że symulacje komputerowe stają się obok tradycyjnych dziedzin fizyki, doświadczenia i teorii, trzecią równoprawną i uzupełniającą dziedziną fizyki prowadzącą do pełniejszego i głębszego zrozumienia fizyki. Fizyka komputerowa jest już głęboko zakorzeniona w fizyce statystycznej, fizyce materii skondensowanej, fizyce cząstek elementarnych, biofizyce i geofizyce. Trudno też przecenić rolę symulacji komputerowych w dynamicznie rozwijającej się nanotechnologii. Podobny proces daje się zaobserwować w innych naukach przyrodniczych, inżynierskich, a nawet matematyce, gdzie "nauki" komputerowe stają się integralną częścią tych dyscyplin naukowych i ich rola stale rośnie.

Celem specjalizacji "Modelowanie matematyczne i komputerowe zjawisk fizycznych" będzie zaznajomienie studentów ze specyficznymi metodami umożliwiającymi symulacje i modelowania procesów fizycznych poprzez zaawansowane obliczenia komputerowe. Ma to umożliwić przeprowadzenie badań pozwalających na głębszy i pełniejszy wgląd w fizykę problemów badanych przez naukowców Wydziału Fizyki UW. Ukoronowaniem studiów w tej specjalizacji będzie wykonanie pracy magisterskiej stanowiącej praktyczną symulację układu fizycznego pod opieką osób mających doświadczenie w przeprowadzaniu złożonych symulacji komputerowych.

Wymagania przy przyjęciu na specjalizację (pdf)

Ramowy program specjalizacji (pdf)

Propozycje tematów prac magisterskich

Opiekun specjalizacji: prof. Jacek Majewski
pokój 411, e-mail: jacek.majewski@fuw.edu.pl