Wnioskowanie Statystyczne.
Wprowadzenie do fizyki złożoności. Fizyka statystyczna sieci złożonych.
Niegaussowskie procesy stochastyczne w naukach przyrodniczych z elementami ekono- i socjofizyki.
www.ec2017.org - Econophysics Colloquium