W listopadzie 1969 Pawel Bakowski zostal skazany na rok zawieszenie w prawach studenta za udzial w zajsciach marcowych oraz za zaklocenie rok wczesniej ciszy nocnej (!).


Wyrok Komisji Dyscyplinarnej UW 1969/11/14