The Home Page of Marek Olechowski


Contact

e-mail address: Marek.Olechowski@fuw.edu.pl
phone (office): (+48) 22 55 32 846
snail-mail: IFT UW, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, Polska
office room: 4.46
Mechanika Kwantowa R: Tematy na egzamin ustny