Podstawy Fizyki II

Wykład: Piotr Kossacki

Pokazy:   Paweł Trautman, Magda Grzeszczyk

Ćwiczenia: Maciej Szymański, Maciej Molas

Wykład w semestrze letnim 2017/2018 we wtorki o 11:15 i czwartki o 14:15

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, sala 0.03

KOLOKWIA

23 kwietnia (poniedziałek, sala 1.40, 9:00-13:00),

4 czerwca (poniedziałek, sala 1.40, 9:00-13:00),

 

Na kolokwiach można korzystać z własnoręcznie sporządzonych notatek z ćwiczeń i wykładu,
można też korzystać z poradnika matematycznego np. I. N. Bronsztejn

TERMIN ZEROWY: 15 czerwca (piątek, sala 0.06,  14:00-18:00)

EGZAMIN PISEMNY: 25 czerwca (poniedziałek, sala A w cyklotronie,  9:00-13:00)

EGZAMIN USTNY: od 26 czerwca (sala 2.28)

 

EGZAMIN PISEMNY POPRAWKOWY: 4 września (wtorek , sala 1.40,  9:00-13:00)

EGZAMIN POPRAWKOWY USTNY: po pisemnym (sala 2.28)

 

 

 

Kontakt:  piotr.kossacki@fuw.edu.pl

 

Materiał wykładów.

 Elektrostatyka

2017/18

1  2  3  4  5  6  7

Prąd/pole mag.

2017/18

  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19 

 Materia w polach i fale EM

2017/18

  20  21  22  23  24  25  26  27 

 Zadania
domowe

1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11 

 Egzamin 

2017/18

zakres materiału   

 


Program
obejmuje zagadnienia elektryczności i magnetyzmu z falami elektromagnetycznymi włącznie.