Podstawy Fizyki II

Wykład: Piotr Kossacki

Pokazy:   Paweł Trautman, Aleksander Bogucki

Ćwiczenia: Maciej Szymański

Wykład w semestrze letnim 2016/2017 we wtorki o 11:15 i czwartki o 14:15

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, sala 0.03

KOLOKWIA

24 kwietnia (poniedziałek, sala 1.40, 9:00-13:00),

5 czerwca (poniedziałek, sala 1.01, 9:00-13:00),

 

Na kolokwiach można korzystać z własnoręcznie sporządzonych notatek z ćwiczeń i wykładu,
można też korzystać z poradnika matematycznego np. I. N. Bronsztejn

EGZAMIN PISEMNY: 20 czerwca (wtorek, CYKLOTRON sala A,  9:00-13:00)

EGZAMIN USTNY: od 26 czerwca (sala 3.26)

 

EGZAMIN PISEMNY POPRAWKOWY: 4 września (poniedziałek , sala 0.06,  9:00-13:00)

EGZAMIN POPRAWKOWY USTNY: po pisemnym (sala 3.26)

 

 

 

Kontakt:  piotr.kossacki@fuw.edu.pl

 

Materiał wykładów.

 Elektrostatyka

2016/17

1  2  3  4  5  6  7 

Prąd/pole mag.

2016/17

  8  9  10  11  12  13  14  15
  16AG  17  18  19  20

 Materia w polach i fale EM

2016/17

  21  22  23  24  25  26  27

 Zadania
domowe
 

1  2  3  4  5  6

  7  8  9  10  11

 Egzamin 

2016/17

   Zakres

 


Program obejmuje zagadnienia elektryczności i magnetyzmu z falami elektromagnetycznymi włącznie.