Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje

Dodatkowe informacje dostępne są dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

Sala pracy własnej

Sala pracy własnej B1.45 oferuje 5 stanowisk programowania układów FPGA. Sala funkcjonuje w ramach Pracowni Projektów Studenckich oraz Inkubatora UW, wymaga rezerwacji internetowej (każde ze stanowisk elektronicznych, na którego zdjęciu widać komputer jest przeznaczone do rezerwacji układu FPGA) i jest dostępna przez cały tydzień:
  • w dni powszednie w godzinach 8-20,
  • w weekendy w godzinach 10-16.

Charakterystyka przedmiotu

Kurs programowania układów FPGA w językach opisu sprzętu VHDL i System Verilog.

Celem zajęć jest nauka projektowania cyfrowych układów elektronicznych z wykorzystaniem języków VHDL i System Verilog oraz implementacji w programowalnych układach FPGA. Podczas projektowania układów będziemy korzystać m.in. z gotowych elementów sprzętowych (ang. IP cores) oraz integrować układy z systemami mikroprocesorowymi w oparciu o procesory syntezowane i rzeczywiste, z wykorzystaniem systemów operacyjnych takich jak Linux.

W drugim semestrze studenci zgłaszają opracowane przez siebie projekty wykorzystujące FPGA wraz z kosztorysem i harmonogramem. Po omówieniu wszystkich projektów, w porozumieniu z prowadzącym, studenci realizują wspólnie wybrane projekty.

Od uczestników wymagana jest umiejętność analizy funkcjonowania układu bramek logicznych i tworzenia układów cyfrowych realizujących zadane funkcje. Uczestnicy powinni mieć doświadczenie w tworzeniu programów komputerowych (w dowolnym języku). W czasie zajęć uczestnicy będą tworzyć oprogramowanie w językach Python (w podstawowym zakresie), C, C++ oraz w środowisku systemu Linux.

Termin zajęć

Wtorki, 11.15-14.00, Pasteura 5, I piętro, sala B1.01.

Literatura

  1. Mark Zwoliński, „Digital System Design with System Verilog”, Prentice-Hall, 2010
  2. Peter J. Ashenden, „The Designer's Guide to VHDL”, Morgan Kaufmann Publishers, 2008
  3. James K. Peckol, „Embedded Systems: A Contemporary Design Tool”, Wiley, 2008
  4. Volnei A. Pedroni, „Circuit Design with VHDL”, The MIT Press, 2004
  5. Mark Zwoliński, „Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002
  6. Józef Kalisz, „Język VHDL w praktyce”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002