Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje

Dodatkowe informacje dostępne są dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z obsługą systemu Linux, tworzenie dokumentów w systemie LaTeX, opracowywanie wyników programem gnuplot, posługiwanie się systemem do obliczeń symbolicznych Mathematica oraz automatyzacja procesów pomiarowych w środowisku LabVIEW.

LaTeX i gnuplot

Wymagania pracy dotyczącej LaTeXa i gnuplota. Przygotowane prace zawierające pliki źródłowe należy przesłać mailem prowadzącemu w terminie do 10 grudnia 2017.

Badanie charakterystyki filtru RC

Sterowanie przyrządami

 • Standardowe polecenia programowanych urządzeń. Podstawy. Polecenia możemy testować w programie „VISA Interactive Control” będącym częścią środowiska LabVIEW lub z poziomu języka Python, z powłoki dostępnej w biliotece pyvisa.
 • Sterowniki przyrządów w LabVIEW.
 • Propozycje programów będących punktem wyjścia do napisania własnego programu sterującego przyrządami pomiarowymi.
  LabVIEW
  Pomiar amplitudy (i częstotliwości) B1.03(1)
  B1.10(2)
  Pomiar tłumienia i fazy Zadanie do samodzielnego rozwiązania
  Python
  Pomiar amplitudy i częstotliwości B1.03(3) porównanie
  programów
  B1.10(3)

  porównanie
  programów

  porównanie
  programów
  Pomiar tłumienia i fazy B1.03(3) porównanie
  programów
  B1.10(3)

  (1) Program dla środowiska LabVIEW. Korzysta ze sterowników przyrządów pomiarowych oraz z wbudowanej metody dopasowującej funkcję sinus do danych pomiarowych. Program jest rozwiązaniem zadania 87 ze zbioru zadań.

  (2) Program dla środowiska LabVIEW. Polecenia sterujące przyrządami są zapisane wprost w programie. Korzysta z wbudowanej metody dopasowującej funkcję sinus do danych pomiarowych.

  Powodem, dla którego program nie korzysta ze sterowników przyrządów Rigol jest fakt, że sterowniki dostępne w czasie przygotowania programu zawierały błędy.

  (3) Program w języku Python. Polecenia sterujące przyrządami są zapisane wprost w programie. W celu dopasowania funkcji sinus do danych pomiarowych korzysta z programu gnuplot. (Na komputerach w salach pracowni program uruchamiamy poleceniem python3 nazwa_pliku.py.)

  Ideą jest ilustracja automatycznego wywołania programu gnuplot. Dopasowanie funkcji do danych pomiarowych może być także wykonane z pomocą bibliotek języka Python.

Przykładowe wyniki

 • Pomiar napięcia sygnału generatora w zakresie od 10 Hz do 20 MHz.
 • Pomiar częstotliwości sygnału generatora w zakresie od 10 Hz do 20 MHz.
 • Pomiar tłumienia filtru dolnoprzepustowego RC w zakresie od 10 Hz do 20 MHz.
 • Pomiar zmiany fazy filtru dolnoprzepustowego RC w zakresie od 10 Hz do 20 MHz.

Przyrządy

Multimetr Brymen

Multimetr Rigol

Generator Agilent

Generator Rigol

Oscyloskop Tektronix

Oscyloskop Rigol

Zasilacz Rigol