Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Książki na temat LaTeX'a dostępne w bibliotekach wydziałowych.

  1. Leslie Lamport, LaTeX: system przygotowywania dokumentów: podręcznik i przewodnik użytkownika, WNT, 2004.
    Także wersja w języku angieskim: LaTeX: a document preparation system: user's guide and reference manual, Addison-Wesley, 1994.
  2. Michel Goossens, The LaTeX Companion, Addison-Wesley, 1994
  3. Antoni Diller, LaTeX wiersz po wierszu: zasady i techniki przetwarzania dokumentów, Helion, 2001
  4. Ewaryst Rafajłowicz, LaTeX: zaawansowane narzędzia, PLJ, 1996
  5. Kazimierz Borkowski, LaTeX: profesjonalny skład publikacji, 1992
  6. Wojciech Myszka, LaTeX: podręcznik użytkownika, PLJ, 1992
  7. Helmut Kopka, A guide to LaTeX2e: document preparation for beginners and advanced users, Addison-Wesley, 1995

Zasoby internetowe

The Comprehensive TeX Archive Network