Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Zasady zaliczeń

Wymagane umiejętności:

 1. Obsługa systemu Linux
  Praca z terminalem tekstowym: proste polecenia (np. kopiowanie plików, tworzenie katalogów, wyszukiwanie plików, zmiana praw dostępu), łączenie kilku poleceń w jedno, wykorzystywanie strumieni, proste skrypty.
 2. Środowisku LaTeX
  Zapisywanie wzorów matematycznych, użycie pakietów pozwalających na poprawne pisanie w języku polskim, odsyłacze, bibliografia, tabele, włączanie grafiki, wyliczenia, zmiana kroju, wielkości i rodzaju czcionki, automatyczna numeracja rysunków, tabel i równań, automatyczny spis treści, tabel i rysunków, podział dokumentu na części, własne polecenia.
 3. Programu gnuplot
  Rysowanie funkcji zadanych wzorem, tworzenie wykresów zawierających punkty pomiarowe z zaznaczonymi niepewnościami pomiarowymi, dopasowywanie funkcji do danych pomiarowych.
 4. Mathematica
  Proste obliczenia symboliczne
 5. ćwiczenie na pracowni elektronicznej
  Sterowanie eksperymentem przy wykorzystaniu komputera (system LabView), wykonanie pomiarów i sporządzenie opisu (w systemie LaTeX) z elementami rachunku błędów.

Pierwszy i czwarty element ocenione zostaną na podstawie sprawdzianów w czasie zajęć. Drugi - na podstawie projektu wykonywanego w domu.

Ćwiczenie pomiarowe, po wprowadzającym wykładzie, wykonywane będzie na pracowni elektronicznej. Wykonanie ćwiczenia wymagać będzie przygotowania układu i programu pomiarowego, wykonania pomiarów, opracowania danych (z uwzględnieniem elementów rachunku błędów przedyskutowanych w czasie wprowadzającego wykładu) i sporządzenia opisu (w systemie LaTeX).

Ocena pracowni komputerowej stanowić będzie średnią ważoną ocen poszczególnych elementów z wagami 10%, 20%, 10%, 60%.

Ostatni termin zajęć przeznaczony będzie na konsultacje.

Skala ocen:

 • > 98% - bdb+
 • > 90% - bdb
 • > 82.5% - db+
 • > 75% - db
 • > 62.5% - dst+
 • > 50% - dst