Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Dodatkowe informacje dostępne są dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

Zaliczenie/egzamin poprawkowy

Wyniki (dostępne tylko dla osób, które wzięły udział).

Wynik końcowy zależy w 85% od sumy punktów za rozwiązania zadań oraz w 15% od wyników testu i wyraża się wzorem

   pt      p1   p2   p3   p4
w = ---- * 15 + ( ---- + ---- + ---- + ---- ) / 4 * 85 [%]
   7       10   10   10   10

gdzie pt jest liczbą punktów z testu, a p1,..., p4 liczbami punktów za poszczególne zadania. Z testu można otrzymać maksymalnie 7 punktów.

Ewentualne reklamacje proszę kierować do osób oceniających (test - P. Klimczewski, zadania - T. Tarkowski).

Oceny zostały wpisane do systemu USOS.

Kolokwium zaliczeniowe, egzamin

Wyniki (dostępne tylko dla osób, które wzięły udział).

Wynik końcowy zależy w 85% od sumy punktów za rozwiązania zadań oraz w 15% od wyników testu i wyraża się wzorem

   pt      p1   p2   p3   p4
w = ---- * 15 + ( ---- + ---- + ---- + ---- ) / 4 * 85 [%]
   7       10   10   10   10

gdzie pt jest liczbą punktów z testu, a p1,..., p4 liczbami punktów za poszczególne zadania. Z testu można otrzymać maksymalnie 7 punktów.

Ewentualne reklamacje proszę kierować do osób oceniających (test - P. Klimczewski, zadania - T. Tarkowski).

Oceny zostały wpisane do systemu USOS.