Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wykład

Dodatkowe informacje dostępne są dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

Slajdy z wykładów

1.Historia języków C i C++. Budowa komputera - pamięć.
2.Środowisko pracy. Typy danych.
3.Typy danych. Biblioteka matematyczna. Strumienie. Napisy. Kontrola błędów pracy strumienie.
4.Czym się różni wskaźnik od zmiennej? Zmienne dynamiczne. Programowanie proceduralne.
5.Instrukcje warunkowe. Instrukcje iteracyjne. Formalizm języka C.
6.Struktury danych: tablica, lista, drzewo.
7.Biblioteka STL: struktury danych, iteratory, algorytmy.
8.Pojęcie klasy. Składowe klas - pola i metody. Konstruktory i destruktory. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione.
9.Dziedziczenie klas. Polimorfizm. Metody i klasy abstrakcyjne.
10.Graficzny interfejs użytkownika.
11.Obsługa sytuacji wyjątkowych.
12.Programowanie wielowątkowe.