Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Zasady zaliczenia

Dodatkowe informacje dostępne są dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

Wynik końcowy

Wynik końcowy to wynik egzaminu/zaliczenia.

Forma zaliczenia zależy od przedmiotu:

  • zaliczenie na ocenę - dla przedmiotów „Programowanie C++ R” i „Programowanie zaawansowane”,
  • egzamin - dla przedmiotu „Programowanie zaawansowane FM i NI”.

Egzamin/Zaliczenie

Egzamin/zaliczenie składa się z dwóch części.

  • Praktycznej - polegającej na napisaniu programów na zadany temat. Z części tej można uzyskać 85% wszystkich punktów.
  • Teoretycznej - w formie testu. Można otrzymać 15% wszystkich punktów.

Wynik egzaminu/zaliczenia jest to liczba zdobytych punktów wyrażona w procentach.

Zaliczenie ćwiczeń

Zaliczenie ćwiczeń dotyczy jedynie przedmiotów „Programowanie zaawansowane” i „Programowanie zaawansowane FM i NI”. Polega na wykonaniu projektu programistycznego sprawdzającego umiejętność programowania obiektowego. Szczegółowe informacje na temat projektu i kryteriów oceny są w gestii Pana Tomasza Tarkowskiego.

Skala ocen

wynik
końcowy
ocena
≥90bdb+
≥85bdb
≥77,5db+
≥70db
≥57,5dst+
≥45dst

W poprzednim roku

  • Tematy zadań pierwszego kolokwium
  • Tematy zadań drugiego kolokwium
  • Tematy zadań egzaminacyjnych