Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje

Dodatkowe informacje dostępne są dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

Charakterystyka przedmiotu

Programowanie mikrokontrolerów rodziny AVR w językach C/C++. Zajęcia o charakterze laboratorium. Zaliczenie na ocenę na podstawie ćwiczeń realizowanych podczas zajęć oraz wykonania własnego projektu.

Program

 1. Obszary zastosowań mikrokontrolerów. Budowa mikrokontrolerów na przykładzie układów typu AVR. Środowisko projektowe eagle.
 2. Programowanie mikrokontrolerów w językach wysokiego poziomu C/C++. Środowiska programistyczne dostępne w systemach Linux i MS Windows. Konfiguracja i programowanie mikrokontrolera. Rodzaje programatorów. Obsługa wejść i wyjść binarnych.
 3. Wykorzystanie biblioteki standardowej. Programowanie obiektowe w programowaniu mikrokontrolerów. Efektywne zapisywanie programów.
 4. Programowe generowanie opóźnień, sygnałów o zadanej częstotliwości i wypełnieniu. Generowanie sygnałów przy pomocy wewnętrznych liczników.
 5. Mechanizm przerwań. Zapisywanie procedur obsługi przerwań. Przerwania generowane przez sygnały zewnętrzne oraz z układów wewnętrznych. Hierarchia przerwań. Włączanie i wyłączenie systemu obsługi przerwań.
 6. Komunikacja z użytkownikiem. Multipleksowany wyświetlacz LED, tekstowy i graficzny wyświetlacz LCD. Obsługa klawiatury. Wykrywanie naciśnięć pojedynczych i wielokrotnych, krótkich i długich. Wykorzystanie mechanizmu przerwań.
 7. Interfejsy szeregowe: RS232, I2C, SPI, 1-wire.
 8. Pomiar częstotliwości, liczby impulsów, czasu trwania impulsu z wykorzystaniem liczników wewnętrznych i komparatora napięcia. Pomiar napięcia przy pomocy przetwornika A/C.
 9. Dodatkowe układy mikrokotrolerów. System automatycznego zerowania. Nieulotna pamięć EEPROM. Pamięć programu FLASH.
 10. Obsługa interfejsu USB.

Literatura

 1. Jarosław Doliński, „Mikrokontrolery AVR w praktyce” - 5 egzemplarzy dostępnych w bibliotece, 1 egzemplarz dostępny na miejscu w czasie zajęć.
 2. Rafał Baranowski, „Mikrokontrolery AVR ATtiny w praktyce” - 1 egzemplarz dostępny na miejscu w czasie zajęć.

Obok nas

Zapraszamy do odwiedzenia strony WWW zajęć o podobnej tematyce prowadzonych w budynku po przeciwnej stronie ulicy, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.